Azbest vyvolává choroby z povolání

Další z řady článků na téma azbest, tentokrát o dopadech používání tohoto materiálu v zahraničí - čerpáno ze zdrojů Mezinárodní organizace práce (ILO).

Azbest se dříve univerzálně používal jako izolační ohnivzdorný materiál. U pracovníků, kteří s ním při zpracování přišli do styku, však i po dlouhé době od expozice vyvolává řadu onemocnění. Z hlediska bezpečnosti práce tak jeho využívání představuje velký problém. Podle odhadů ILO v důsledku expozice azbestu již v celosvětovém měřítku zemřelo nejméně 100 000 lidí. V současné době mesothelioma zabíjí v USA ročně 3000 lidí, v Evropě 5000 a očekává se, že se tyto počty budou ještě zvyšovat. Je tedy možné mluvit o azbestové epidemii.
 
Hebdon bridge, malé městečko v pahorkatině severní Anglie, je dnes cílem turistů. Dříve to však bylo střediskem průmyslové revoluce a závodů na výrobu vlněných a bavlněných látek. Býval zde i velký podnik na výrobky z azbestu. I když byl už před mnoha lety zavřen, pozůstatky jsou stále patrné - uzavřená skládka odpadu a zdravotní potíže mnoha místních obyvatel. Místní noviny stále přinášejí zprávy o úmrtí bývalých zaměstnanců na nemoci vyvolané azbestovým prachem včetně rakoviny.

Toto idylické anglické městečko zdaleka není jedinou postiženou oblastí. Ve Slovinsku je v podobné krajině město Nova Gorica, které bylo střediskem jugoslávského průmyslu azbestu po 70 let. V minulém roce tam byla organizována mezinárodní konference věnovaná problémům onemocnění způsobených azbestem. Generální tajemník federací globálních odborů upozornil zejména na situaci v Jižní Africe, kde byly zaměstnány i děti bez jakékoli ochrany na velmi rizikové práci. Třídily azbest holýma rukama a šlapaly v azbestovém prachu bosýma nohama. Azbest se dříve považoval za „zázračný nerost“ pro své izolační vlastnosti. Dnes víme, že expozice azbestovému prachu vede k závažným onemocněním a smrti. Mesothelioma, rakovinový nádor ve výstelce plic, se vyvíjí zvolna, obvykle 30 až 40 let, ale pak způsobuje rychlou smrt. Expozice azbestu způsobuje i jiné druhy rakoviny, zejména rakovinu plic, opět s dlouhou latentní dobou, a také jiné nemoci, například azbestózu způsobující velké potíže při dýchání a případně i smrt.

V řadě zemí se postižení lidé a jejich rodiny obrátili na soud, žalují své zaměstnavatele a platí vysoké honoráře právníkům. Ve Spojených státech ztroskotal návrh, aby firmy a pojišťovny vytvořily fond na odškodňování obětí. Dohodly se sice, že tento fond budou dotovat částkou 114 miliard dolarů, tato částka je však o 40 miliard nižší, než částka stanovená po diskusi v Senátu. V dohledné době bude vymáhání náhrad nadále předmětem soudních sporů, podobně jako v jiných zemích. Ve Velké Británii byla v roce 2002 vyřešena alespoň jedna z nejasností: soud odmítl argument, že firmy se mohou zbavit své odpovědnosti, když prokáží, že k expozici pracovníka došlo ve více podnicích. Toto rozhodnutí by mohlo stát pojišťovny odhadem 6 až 18 miliard liber.

Velký problém tvoří také platební neschopnost firem. Obavy z ní přiměly postižené z Jižní Afriky k přijetí mimosoudního vyrovnání ve sporu s firmou s ústředím ve Velké Británii. V Nizozemsku byl z iniciativy vlády, zaměstnavatelů a pojišťoven zřízen institut pro oběti azbestu, který působí jako zprostředkovatel sporů mezi zaměstnavateli a pracovníky na bázi dohodnutých částek odškodnění. Podobné řešení navrhla i největší firma v Austrálii, objevily se však námitky, že navrhovaný objem fondu nepokryje všechny náklady na odškodnění.

Vzhledem k dlouhé latentní době potrvá ještě řadu let, než budou poslední spory vyřešeny. Tím však problém nekončí. V mnohých částech světa se stále používá bílý azbest. Úmluva ILO č. 162 z r. 1986 o bezpečném používání azbestu zakazuje používat jen některé druhy azbestu a ratifikovalo ji jen 27 z 177 členských států. Znamená to, že přes známá rizika je stále ještě možné, aby mnoho lidí stále mohlo pracovat s materiály, jejichž účinky se mohou fatálně projevit až po uplynutí mnoha let.

ILO se snaží přimět členské státy, aby se řídily ustanoveními této úmluvy a na ni navazujícího doporučení č. 177 a plně zajistily ochranu pracovníků s cílem předcházet lidskému utrpení i následkným vleklým právním sporům.

Bezpečná práce a azbest

V září 2003 Evropská unie a ILO společně uspořádaly evropskou konferenci o azbestu v Drážďanech. Konstatovalo se na ní, že ve vyspělých státech se každým rokem objevuje 10 000 nových případů rakoviny způsobených azbestovým prachem. V rozvojových zemích je situace ještě vážnější, i když statistiky přesné údaje neuvádějí. Azbest bude působit jako časovaná bomba po dalších 20 až 30 let.

Na základě tohoto vývoje mnohé země již zakázaly dovoz a používání azbestu a v dalších se o zákazu diskutuje. Světová produkce se od 70. let snížila o polovinu, přesto se však každý rok vyrobí 2 miliony tun azbestu a v rozvojových zemích jeho spotřeba dokonce roste.

Další informace jsou v: ILO Infocus Programme on Safety and Health at Work and Environment (Safe-Work)

 
ZDROJ:
Drabeš, Zdeněk. Azbest vyvolává choroby z povolání. In Práce a sociální politika [online]. Praha: MPSV, 2005 [cit. 18-8-2005]. Dostupný z WWW: <http://www.noviny-mpsv.cz/clanek.php?id=224>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail