Ing. Richard Hnilica, Ph.D.

30.01.2015
Druhá časť článku je venovaná ďalším skupinám ototoxických látok, ktoré sú široko používané v priemysle, v medicíne pri liečbe širokého spektra chorôb, sú súčasťou farieb a riedidiel atď., ako sú asfyxianty, kovy a ich zlúčeniny, antibiotiká, diuretiká, antineoplastiká a ďalšie liečivá. Tieto látky sú ďalej charakterizované mechanizmom ich účinku a vzhľadom na patofyziológiu so zameraním na synergizmus pri vzájomnom pôsobení ototoxických látok ako chemických faktorov a hluku ako fyzikálneho faktora súčasne. Pozornosť je venovaná aj spôsobom zníženia ototoxických účinkov.
17.10.2014
Strata sluchu sa v súčasnosti celosvetovo považuje za jednu z najčastejších chorôb z povolania. Tento prehľadový článok sa zaoberá ototoxicitou ako vlastnosťou chemických látok, ktoré sú schopné vyvolať poškodenie a stratu sluchu. Ototoxické látky sú široko používané, napr. v celom rade priemyselných činností, v medicíne pri liečbe širokého spektra chorôb, sú súčasťou farieb a riedidiel atď. Cieľom článku je poukázať na synergické pôsobenie viacerých faktorov v pracovnom prostredí súčasne (hluk spolu s výskytom ototoxických látok) a priblížiť odbornej verejnosti možné spôsoby zníženia ototoxických účinkov. Článok podáva prehľad o najdôležitejších skupinách ototoxických látok, kde v prvej časti sú rozoberané priemyselné rozpúšťadlá a ostatným skupinám bude venovaná druhá časť článku.
11.01.2013
This paper deals with possible approaches to complex work environment assessment. It is known that individual factors of work environment can significantly affect human behavior. Ensuring suitable work environment is a basic requirement for complex assessment of risk factors. This article defines the possibility of using mathematical methods which could enable complex assessment of risk factors and their effects on employees in the work environment.
30.07.2012
Článok popisuje výsledky štúdie, ktorá bola navrhnutá so zámerom verifikovať vhodnosť použitia hlukových máp ako informatívneho nástroja v zmysle požiadaviek na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. Na základe porovnania hodnôt dennej expozície hluku získaných predikciou a meraním v šiestich priemyselných halách bola pre predikčný model, implementovaný v softvérovom nástroji IZOFONIK, zistená priemerná presnosť 1.55 dB.
05.10.2009
Metalworking fluids are utilized during machining to cool, clean, lubricate and protect tools and workpieces. The formation of polydisperse aerosols from metalworking fluids in machining operations poses a potential health risks to machine operators. Aim of the paper is clarify mechanisms of metalworking fluid mist generation and characterize control strategies for reducing occupational exposure to mist on the basis of literature review.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail