Zdravotní způsobilost k obsluze motorové pily

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz týkající se obsluhy motorové pily. Podle nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, § 8 odst. 3: „Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý." Znamená to, že zaměstnanec, například tesař, musí mít kromě zdravotní způsobilosti k výkonu povolání tesaře ještě zvláštní zdravotní způsobilost k obsluze pily? Podmínkou pro uchazeče o náš kurz obsluhy motorové pily je mít vlastní pracovní oděv a lékařský posudek.

Pracovat s řetězovou pilou je bezesporu zvlášť riziková práce, stejně jako například pracovat na cirkulárce nebo brusce. To nemůže každý, tam může dojít k poškození zdraví nejen dotyčného zaměstnance, ale i třeba jiných osob, a proto se to musí zvlášť sledovat. Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ukládá zaměstnavateli řadu různých povinností a jen připomíná, že obsluha řetězové pily musí mít zdravotní způsobilost. Obecně ale povinnost zaměstnavatele zajišťovat pracovnělékařské služby, tedy i ověřovat zdravotní způsobilost zaměstnanců je dána zdravotními předpisy – zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. To musí zaměstnavatel vždy zajistit, protože podle § 103 zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotnímu stavu. Já bych osobně označila práci s takovým zařízením za práci podle bodu 14. části II. Riziko ohrožení zdraví Přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb. „Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb."

To v praxi znamená, pokud jde konkrétní zaměstnanec na pracovnělékařskou prohlídku, zaměstnavatel tam kromě toho, že ho zařadí do kategorie práce, poznamená lékaři, že pracuje s řetězovou pilou nebo že vykonává činnost s rizikem ohrožení zdraví. Aby měl doloženo, že dotyčný tuto práci může vykonávat. Je zajisté řada nemocí a stavů, které práci řetězovými pilami a obdobnými přístroji vylučují. Příkladem může být třeba epilepsie. Proto když jde na pracovnělékařskou prohlídku tesař, tak zaměstnavatel tam kromě jiného poznamená, že pracuje například s řetězovou pilou. To se vyřídí při jedné prohlídce, to nemusí být zvlášť prohlídka na práci tesaře a zvlášť na práci s řetězovou nebo motorovou pilou.

Pak je také samozřejmé v případě pořádání kurzu obsluhy řetězové pily, že pořadatel vyžaduje lékařský posudek. To také nemusí být zvláštní posudek.To může být posudek, který vydal lékař dotyčnému při vstupní prohlídce, když uzavíral se zaměstnavatelem pracovní poměr. Když však by se o kurz ucházela osoba, která bude s řetězovou pilou pracovat jako OSVČ, tak ta si posudek bude muset obstarat sama.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail