Zdraví a pracovní pohoda

Tato kniha na základě názorů odborníků z celého světa upozorňuje na současné výzvy a příležitosti v tomto odvětví a zkoumá, jak lze tyto myšlenky účinně uplatnit na pracovišti.

Překlenuje propast mezi teorií a praxí a zahrnuje případové studie z reálného světa, které ukazují, jak se organizace a vedoucí pracovníci mohou přizpůsobit po celosvětových nepokojích a nejistotě způsobené pandemií onemocnění covid-19 a novějšími výzvami.

Kniha se zabývá množstvím aktuálních a důležitých témat, mezi něž patří definice pohody v moderním světě, toxické vedení, první pomoc v oblasti duševního zdraví, aplikace pozitivní psychologie a tím, jak by mohl vypadat „nový normál“. Tyto příspěvky společně nabízejí bohatý pohled na to, jak se praxe v oblasti zdraví a pohody na pracovišti vyvíjela a vzkvétala. Pandemie covid-19 donutila mnoho organizací rychle se přizpůsobit a stala se v poslední době nejvýznamnějším akcelerátorem pro přijetí, posílení a zlepšení zdraví a pohody zaměstnanců. V důsledku toho kniha ukazuje, jak zdraví a pohoda na pracovišti stále stoupá na žebříčku firemních priorit jako klíčový faktor přispívající ke spokojenosti, angažovanosti a udržení zaměstnanců, zvýšení finanční stability a celkovému úspěchu organizace.

Kniha je nezbytnou četbou pro vedoucí pracovníky, lídry a odborníky zabývající se zdravím při práci, lidskými zdroji, bezpečností a pohodou, podporou a rozvojem lidí, pomocí zaměstnancům, poradenstvím a může být inspirací i pro studenty psychologie práce.

Kniha je rozdělena do 4 kapitol:

  • Výzvy v oblasti ochrany zdraví při práci;
  • Obchodní požadavky na efektivní řízení pohody na pracovišti;
  • Nové poznatky o tom, jak zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců při práci;
  • Nové příležitosti v oblasti podpory dobré pohody zaměstnanců - reakce organizací.

KINDER, Andrew; HUGHES, Rick; COOPER, Cary L. Occupational health and wellbeing: challenges and opportunities in theory and practice. 1st ed. Abingdon: Routledge, 2023. 223 s. ISBN 978-1-032-00136-4.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail