Zástupci firmy KOPOS Kolín a Tomáš Neugebauer představili vítězné projekty

Zdroj: 
Na akci „Kulatý stůl na téma ocenění v oblasti BOZP pro podniky i jednotlivce“, který se konal 29. listopadu 2012 v Praze, vystoupili zástupci společnosti KOPOS Kolín, a. s., s vítězným projektem v programu Správná praxe „Systém sledování zdravotních prohlídek zaměstnanců společnosti“ a Tomáš Neugebauer, vítěz soutěže Profesionál BOZP, s třemi projekty, které do soutěže přihlásil.

Kulatý stůl se uskutečnil v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2012 – 2013 „Partnerství při prevenci rizik“, kterou organizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přítomné přivítala Daniela Kubíčková z Ministerstva práce a sociálních věcí a seznámila se zajímavými poznatky z BOZP v zahraničí. Hovořila například o velmi dobré organizaci BOZP na Olympijských a paralympijských hrách v Londýně, kde se nestal ani jeden závažný pracovní úraz. Dále zmínila programy z USA – soutěž „Skokan roku“ – podnik, který s BOZP začal a za krátkou dobu se dostal na velmi dobrou úroveň nebo „Dobré sousedství“, kdy velké podniky pomáhají s bezpečností práce u svých subdodavatelů.

Zástupci společnosti KOPOS Kolín, technický ředitel Ing. Jaroslav Topol a technik BOZP Ilona Marešová, představili svůj projekt „Systém sledování zdravotních prohlídek zaměstnanců společnosti“.

Společnost KOPOS Kolín, jeden z největších tuzemských výrobců elektroinstalačního materiálu, má 13 dceřinných společností, 363 zaměstnanců u nás a 153 v zahraničí.

Přihlásit se do soutěže Správná praxe je přiměl vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Jaromír Elbel. Ke zlepšení systému sledování zdravotních prohlídek zaměstnanců je vedla nespokojenost s dřívějším systémem pomocí tabulky v Excelu. Vedoucí museli "ručně" sledovat zdravotní prohlídky a informace o propadlých řešili někdy až následně. Ve spolupráci s odborně způsobilou osobou k prevenci rizik, představitelem vedení pro řízení systémů a zaměstnancem výpočetního střediska byl vytvořen nový program, který měl zlepšit sledování zdravotních prohlídek. Současný systém jim umožňuje sledovat prohlídky i podle druhu, na seznamu zaměstnanců je vidět, do jakého druhu prohlídek konkrétní zaměstnanec patří, kdy zdravotní způsobilost končí a je třeba vyžadovat novou prohlídku. Každý vedoucí sleduje zaměstnance svého střediska, může si zvolit, v jakém intervalu se mu objeví v e-mailu, že je prohlídka propadlá. Klikne-li na určitý typ prohlídky, objeví se seznam zaměstnanců, kteří tuto prohlídku mají absolvovat. Program je unikátní také ve svých uživatelských rozhraních v podobě sledování nejen nastavených periodických termínů prohlídek, ale také s ohledem na dosažení věkové hranice pro provedení prohlídek. Programem je možné vygenerovat jen zaměstnance se zdravotní způsobilostí k výkonu konkrétní činnosti, například obsluze tlakových nádob, zdvihacích zařízení. Ulehčilo a zkvalitnilo to práci. Objevili se zájemci o tento program, ale protože firma nemá v obchodním rejstříku jako svou činnost uveden prodej softwaru, zatím neví, jestli a za jakou cenu by software prodali.

Kromě toho velmi aktivně spolupracují s lékařem pracovnělékařské péče, systém je možné provázat se spolupracujícím zdravotnickým zařízením pod jistým rozhraním. Do programu byly zapracovány též některé připomínky a náměty ze strany zaměstnanců, protože se zaměstnanci, jak ukládá zákoník práce, významně podílí na zajištění BOZP. Společnost je také od r. 2001 držitelem osvědčení Bezpečný podnik, certifikátu systému řízení jakosti a environmentálního managementu a ocenění za výrobky v soutěži Zlatý amper.

Tomáš Neugebauer seznámil se svou prací a s projekty, které přihlásil do soutěže Profesionál BOZP, již v tomto článku. Jednou z aktivit bylo vytvoření, realizace a prezentace „Motivačního školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik“ na odborných seminářích. Snaží se, aby zaměstnanci přistupovali k bezpečnostním předpisům pozitivně, aby je nevnímali jako něco špatného, co je nutné obejít. Jeho školení jsou založena na aktivní spolupráci se školenými. Klade důraz na přitažlivost školení - obrázky, grafy, hypertextové odkazy, virtuální kolegyně Blanka, která předčítá text (využito demo-verze programu pro elektronický mluvený výstup, pomocí kterého je text nejen zobrazen, ale i přečten zobrazenou osobou), a nechybí ani občerstvení. Na závěr účastníci vyplňují dotazníky, jak se jim školení líbilo.

Druhou aktivitou bylo vytvoření dálkového přístupu k informacím BOZP a PO prostřednictvím webových stránek Útvaru BOZP a PO VFN a významné rozšíření již dříve vytvořených webových stránek útvaru na nemocničním intranetu o elektronické hlášení skoronehod a o tzv. dotazovnu. Zaměstnanci kladou dotazy k problematice BOZP a PO, jež jsou po zodpovězení zpřístupněné všem zaměstnancům.

Třetí aktivitou je tvorba propagačních materiálů BOZP a PO jako jsou videa, novoročenky, kalendáře, na kterých spolupracuje se svou sestrou - grafičkou Alicí Neugebauerovou. Například kalendář pro firmu ROVS v průběhu roku provedl základními úkoly v BOZP (ukázku můžete vidět v tomto článku).

Tomáš Neugebauer získal ještě další ocenění. V roce 2006 se stal vítězem národního kola soutěže Správná praxe za školení BOZP a PO formou e-learningu, v roce 2007 získal ocenění „Doporučený příklad“ od Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za školení BOZP a PO žáků docházejících na odbornou praxi formou e-elearnignu a v roce 2011 byl jedním ze tří oceněných v národním kolem soutěže „Udělejme změnu“ za digitalizaci a integraci informací k seznamování zaměstnanců s požadavky BOZP a PO.

V České republice není zvykem se příliš prezentovat narozdíl od zahraničí, kde firmy vystoupení na konferencích berou jako reklamu a jednotlivci jako možnost se představit a poté získat třeba lepší pracovní nabídku. Pokud byste chtěli i vy zviditelnit sebe nebo svoji firmu a ukázat správný příklad v BOZP, napište na bozpinfo@vubp-praha.cz.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail