Zaměření kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti v roce 2017

Zaměření kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v roce 2017 především zohledňuje výsledky a zkušenosti z kontrolní činnosti v uplynulých letech, analýzy pracovní úrazovosti a čerpá i z obsahu podnětů ke kontrole.

V oblasti pracovněprávních vztahů orgány inspekce práce v roce 2017 zaměří svou kontrolní činnost zejména na oblast agenturního zaměstnávání, dále problematiku dodržování nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy, např. u řidičů autobusové dopravy. Svou kontrolní činnost v této oblasti zaměří oblastní inspektoráty práce rovněž na oblast rovného zacházení se zaměstnanci, na zákaz diskriminace a problematiku rovného odměňování mužů a žen.

Významným impulsem k provádění kontrol budou jako každoročně i podněty ke kontrole, které upozorňují na porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Každoročně orgány inspekce práce obdrží cca 8 000 podnětů ke kontrole. Prováděnými kontrolami v souvislosti s podněty směřujícími do pracovněprávní oblasti si Státní úřad inspekce práce klade za cíl pozitivně působit na zaměstnavatele, aby plnili zákonem stanovená pravidla, zejména v oblasti odměňování zaměstnanců, vzniku nebo skončení pracovního poměru, pracovní doby a dalších oblastech, která zajišťují práva zaměstnanců v pracovněprávním vztahu.

I v roce 2017 zaměří orgány inspekce práce svou intenzivní kontrolní činnost na odhalování nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců. Takto zaměřených kontrol bude provedeno minimálně 8 500. Součástí těchto kontrol bude i několik mimořádných kontrolních akcí, které budou probíhat ve shodném časovém úseku na celém území ČR.

Dále se orgány inspekce práce v oblasti zaměstnanosti zaměří na kontroly subjektů zprostředkovávajících zaměstnání bez povolení. Jde převážně o zaměstnavatele, kteří nemají povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale ve skutečnosti se chovají jako agentura práce. Částečně takové chování vykazují i agentury práce s povolením. Obě skupiny využívají při přidělení svých zaměstnanců k výkonu práce k uživateli obchodní smlouvy místo dohod uzavřených podle § 308 zákoníku práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail