Zákoník práce nezúžil okruh platnosti lustračního zákona ve státní správě

Zdroj: 
Není pravda, že by méně lidí ve státní správě na vedoucích místech povinně obsazovaných jmenováním podléhalo splnění podmínek lustračního zákona.

Není pravda, že by méně lidí ve státní správě na vedoucích místech povinně obsazovaných jmenováním podléhalo splnění podmínek lustračního zákona.

Stanovisko reaguje na rozdílné výklady porovnání starého a nového zákoníku práce a jeho kolize s lustračním zákonem kolem situace ve vedení České televize. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. s tzv. lustračním zákonem počítá. Vyplývá to z § 30 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto  stanovení platí, že: „Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace,
nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu12) jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.“. V poznámce pod čarou č. 12 se odkazuje na tzv. lustrační zákon.

Z platného a účinného právního stavu není možné dovozovat, že se okruh dalších určených pracovních míst (funkcí), v rozsahu podle § 73 odst. 2 zákoníku práce, s výjimkou případů, kdy nebyla sjednána v pracovní smlouvě možnost odvolání z vedoucího pracovního místa (funkce), zúžil.

Z toho vyplývá, že u

  • vedoucích pracovních míst (funkcí), na kterých se pracovní poměr povinně zakládá jmenováním (§ 33 odst. 3 zákoníku práce),
  • dalších vedoucích pracovních míst v případě těch zaměstnavatelů, kteří jsou uvedeni v § 1 odst. 1 písm. e), tzv. lustračního zákona, jsou vedoucí pracovní místa obsazována povinným jmenováním, protože to vyplývá ze zvláštního právního předpisu; těmito vedoucími pracovními místy jsou, například místa generálního ředitele České televize a ředitelů televizních studií, generálního ředitele Českého rozhlasu a ředitelů rozhlasových studií, ředitele České tiskové kanceláře, generálního ředitele státní organizace Správy železniční dopravní cesty,
  • dalších vedoucích pracovních míst (místa vedoucích organizačních útvarů zaměstnavatele), u kterých se pracovní poměr nezakládá jmenováním, nýbrž pracovní smlouvou, jejichž okruh vyplývá z § 73 odst. 2 zákoníku práce (v těchto případech je možné si odvolání z vedoucího pracovního místa sjednat v pracovní smlouvě),

je třeba požadavky tzv. lustračního zákona respektovat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail