Sezemský Jiří

21.05.2009
Zdroj:
Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka představil priority MPSV, které budou věcně a časově dány mandátem této vlády.
14.05.2009
Zdroj:
Míra registrované nezaměstnanosti stoupla v dubnu 2009 na 7,9 % (o 0,2 p.b.) - tedy 456 726 lidí bez práce (o necelých 8 tisíc osob).
14.04.2009
Zdroj:
Nezaměstnanost v březnu 2009 stoupla o 0,3 p. b. na 7,7 %, tempo jejího růstu se mírně přibrzdilo.
13.03.2009
Zdroj:
Opatření spočívají zejména v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu v těch oblastech, v nichž v mezích zákonných ustanovení mohou postupovat s ohledem na dopady krize podle konkrétní situace plátce pojistného.
10.03.2009
Zdroj:
V únoru 2009 se míra nezaměstnanosti zvýšila o 0,6 p. b. na 7,4 %, což je stále hodnota nižší, než byla dosažena v roce 2007 (7,7 %) a 2006 (9,1 %).
10.02.2009
Zdroj:
V lednu docházelo vždy k nárůstu nezaměstnanosti z důvodu sezónních vlivů, ale v letošním roce je nárůst míry nezaměstnanosti do značné míry ovlivněn celkovou ekonomickou situací. Hodnota registrované míry nezaměstnanosti vzrostla na úroveň 6,8 % (o 0,8 p. b.). Česká republika je dnes mezi státy EU na 5. místě v počtu lidí bez práce.
30.01.2009
Zdroj:
Koncem roku 2008 byla v rámci série World Migration Reports vydána publikace World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy (Migrace ve světě 2008: Řízení pracovní mobility v kontextu rozvíjející se globální ekonomiky).
30.12.2008
Zdroj:
Na základě novely zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a novely zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kterými se zavádí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech, tzv. zelené karty, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, vnitra a průmyslu a obchodu příslušnou informační podporu ve formě informačního systému.
18.12.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v listopadu ve srovnání s říjnem vzrostl na úroveň 5,3 % (o 0,1 p. b.).
28.11.2008
Zdroj:
V důsledku současné hospodářské krize přicházejí Češi v zahraničí o práci a v příštím roce bude těchto osob pravděpodobně přibývat.
25.11.2008
Zdroj:
Vláda České republiky svým usnesením č. 1316 schválila pokračování projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v již nepilotní fázi, včetně všech navrhovaných změn.
14.11.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v říjnu 2008 ve srovnání se zářím mírně poklesl (o 2 853) a hodnota registrované míry nezaměstnanosti poklesla na úroveň 5,2 % (o 0,1 p. b.), což je meziroční pokles o 0,6 p. b.
23.10.2008
Zdroj:
Hodnota registrované míry nezaměstnanosti se v září 2008 ve srovnání se srpnem nezměnila a zůstala na úrovni 5,3 %. Počet uchazečů o zaměstnání v září ve stejném období mírně vzrostl (o 2 225). Naopak počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání byl nižší o 483 osob. Meziročně nezaměstnanost poklesla o 0,9 p. b.
17.10.2008
Zdroj:
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhrazená elektrická technická zařízení)
14.10.2008
Zdroj:
V souvislosti s informacemi publikovanými v některých médiích o veřejné diskusi ke koncepčním změnám zákoníku práce považujeme za nutné zveřejnit k již publikovaným faktům následující upřesnění.
10.10.2008
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejňuje na internetových stránkách materiál, který je výsledkem práce expertního panelu složeného z odborníků na pracovní právo.
07.10.2008
Zdroj:
V současné době uplatňují přechodná omezení pro volný pohyb pracovních sil čtyři členské země Evropské unie (Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko). Smlouva o přistoupení z roku 2003 umožňuje členským státům Evropské unie požádat Evropskou komisi o přezkoumání dopadů přechodných období.
18.09.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v srpnu 2008 ve srovnání s červencem mírně vzrostl (o 2 275 tisíc). Zvýšení počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání bylo způsobeno zejména zvýšením počtu uchazečů z ukončených rekvalifikačních kurzů, což je v prázdninových měsících obvyklý jev.
16.09.2008
Zdroj:
Od 1. ledna 2009 bude platit nový zákon o nemocenském pojištění. Úprava bude platit pro všechny pojištěnce (zaměstnance, OSVČ, příslušníky) jen v jednom zákoně (zákon č. 187/2006 Sb.).
10.07.2008
Zdroj:
Počet uchazečů o zaměstnání v červnu 2008 ve srovnání s květnem poklesl o 4,6 tisíc, míra evidované nezaměstnanosti zůstala na úrovni předchozího měsíce (5,0 %), v meziročním srovnání je nižší o 1,3 p. b.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail