Zajišťování 1. pomoci firemními řidiči. Je to v souladu se zákonem?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Lenka Scheu.

Podle § 102 odst. 6 zákoníku práce má zaměstnavatel určit potřebný počet zaměstnanců organizujících 1. pomoc. U nás jsou k tomu pověřeni „profi řidiči“. Naše odborně způsobilá osoba v prevenci rizik tvrdí, že mají školení 1. pomoci v osnovách na školení profi řidičů, a je tedy zákonný požadavek naplněn těmito zaměstnanci. Je to tak správně? Neměli by mít samostatné školení 1. pomoci? A má být tato osoba písemně pověřena k těmto úkonům?

Povinnost zajistit školení první pomoci všem svým zaměstnancům vyplývá z § 103 zákoníku práce (ZP). Zaměstnavatel má podle § 102 zákoníku práce povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci (nejedná se však o obecné školení první pomoci, které je zaměstnavatel povinen poskytnout všem svým zaměstnancům podle § 103 ZP). Je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele, jaký počet zaměstnanců bude k tomuto konkrétnímu úkolu určen. Školení k tomuto úkolu je zaměstnavatel povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Podmínky a rozsah této konkrétní spolupráce jsou upraveny smlouvou o poskytování pracovnělékařských služeb, kterou je zaměstnavatel povinen uzavírat s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Ve vztahu k určenému zaměstnanci se jedná o zařazení zaměstnance k dobrovolné činnosti, se kterou zaměstnanec musí souhlasit. Pokud by zaměstnanec nesouhlasil s výkonem této činnosti, nemůže ho zaměstnavatel k takové činnosti nutit a určit. Zaměstnavatel by měl vybírat z těch zaměstnanců, kteří splňují určité požadavky, jako je ochota a schopnost poskytovat a organizovat první pomoc. Pokud zaměstnanec akceptuje to, že bude plnit úkoly ve smyslu ust. § 102 odst. 6 ZP (tedy být určen k plnění těchto úkolů), vznikají mu určité povinnosti s tím spojené.

Pokud školení řidičů zahrnuje poskytnutí první pomoci, je důležité rozlišit, zda jde o školení, které je povinné pro všechny zaměstnance, anebo jde o školení popsané výše – tedy na základě smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a osoba byla k organizaci první pomoci určena dohodou. Obvyklá školení řidičů totiž školení 1. pomoci pro účely určení osoby organizující první pomoc neobsahují a zcela jistě tak nejsou splněny zákonné požadavky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail