Školení a kvalifikace obsluh elektrických strojů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Aleš Klumpler ze Státního úřadu inspekce práce.

Prosím o stanovisko ke školení obsluh elektrických zařízení – strojů připojených na rozvody 220/380 V, respektive 240/400 V. Jedná se o obsluhy strojů, jako jsou lisy, CNC soustruhy, frézy, ohýbačky apod., které jsou připojeny přímo k elektroinstalaci budovy a jsou na 240 V a na 400 V. Zajímá mě, zda a kdy postačuje školení obsluh výše uvedených strojů jako osob školených (seznámených) pouze vedoucím zaměstnancem, případně bezpečnostním technikem apod., a kdy je zapotřebí, aby obsluhy byly osoby poučené a poučení a ověření znalostí bylo provedeno osobou znalou.

Z Vámi uvedeného obecného popisu činností - obsluhy strojů, jako jsou lisy, CNC soustruhy, frézy, ohýbačky apod., které provádí jejich obsluha, nelze jednoznačně určit, jakou odbornou způsobilost v elektrotechnice musí daní zaměstnanci splňovat. Obecně k Vašemu dotazu lze uvést, že před zahájením prací na elektrickém zařízení musí osoba odpovědná za elektrická zařízení na základě analýzy rizik a dle návodu výrobce vyhodnotit, o jak složitou pracovní činnost na elektrickém zařízení se jedná. Na základě tohoto pak musí vyhodnotit, jakou kvalifikaci musí daný zaměstnanec splnit [osoba seznámená (školená), osoba poučená nebo osoba znalá – elektrotechnik/vedoucí elektrotechnik].

Pro informaci uvádíme, že 1. 1. 1993 Česká republika přešla z napětí v elektrické síti z 220/380 V na 230/400 V, čímž sladila napěťovou úroveň se zbytkem západní Evropy, což později umožnilo její připojení na Evropskou síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny.

Závěrem bychom chtěli upozornit na skutečnost, že výše zmíněné stroje byly jistě obsluhovány zaměstnanci i dříve, tj. před nabytím účinnosti zákona 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcích předpisů. Pokud se zásadně nezměnilo ovládání těchto strojů, lze očekávat, že pokud v minulosti postačovala kvalifikace „osoba seznámená“, bude i nadále postačovat u zaměstnance ovládající daný stroj tento stupeň kvalifikace, tj. osoba seznámená (školená). Obdobně se dá nahlížet a postupovat i u osoby poučené nebo osoby znalé.

Autor článku: 

Komentáře

školení a kvalifikace obsluhy elektrických strojů

03.06.2023 - 15:35 Zbyněk Jančík
správná odpověď je uvedena v ust. § 19 zákona č. 250/2021 Sb. Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (1) Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu ( zákoník práce ). (3) Osoba poučená a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti: 1. plná svéprávnost, 2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem, 3. provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou, b) je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než 3 roky, ve které je nutno poučení a ověření znalostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou znalou, která poučení a ověření znalostí provedla. Ověření znalostí se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je nutno dosáhnout 80 % správných odpovědí při ověřování znalostí. Za ověření znalostí a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail