Za jakých podmínek může být zaměstnanci snížen nebo odebrán osobní příplatek?

Dotaz byl publikován v Novinách odborového svazu č. 4/2012.

Za jakých podmínek může být zaměstnanci snížen nebo odebrán osobní příplatek? Může se tak stát i z důvodu nedostatku prostředků na platy?

Osobní příplatek je nenárokovou složkou platu, prostřednictvím které může zaměstnavatel ocenit zaměstnance za dosahování nadstandardních pracovních výsledků. V souladu s § 131 zákoníku práce může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů, osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

K ocenění práce vynikajícího odborníka, který vykonává práce zařazené do desáté a vyšší platové třídy, lze využít možnosti poskytování osobního příplatku až do výše 100 % platového tarifu stanoveného pro nejvyšší stupeň příslušné platové třídy. Podmínkou je vysoká odbornost a profesionalita, která nemusí být závislá na délce pracovního poměru u příslušného zaměstnavatele.

Postup při zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku není v § 131 zákoníku práce upraven, v konkrétních případech je třeba vycházet z podmínek pro jeho poskytování dohodnutých v kolektivní smlouvě nebo stanovených ve vnitřním předpisu. Pokud se nezměnily důvody, pro které byl osobní příplatek zaměstnanci přiznán, měl by mu být poskytován osobní příplatek v původní výši. Snížení nebo odejmutí osobního příplatku je opodstatněné pouze na základě zhoršení kvality nebo kvantity vykonávané práce, ke kterému došlo v období od posledního určení výše příplatku.

Pokud dojde k situaci, kdy zaměstnavatel prokazatelně nemá ve schváleném rozpočtu dostatečný objem prostředků na platy, je jednou z možností jak řešit situaci, plošné snížení osobních příplatků. V takovém případě je nezbytně nutné provést snížení osobních příplatků ve stejné procentní výši tak, aby nedošlo k diskriminaci některých zaměstnanců. Jedná se o krajní řešení, kterým lze realizovat stanovené úspory v oblasti platů. Snížení nenárokových složek platu zaměstnanců považuji za vhodnější přístup, než jakým je poskytování platového tarifu v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy (uplatnění § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail