Význam provozní dokumentace u hydraulických lisů

Hydraulické lisy jsou jedním z velmi častých zařízení využívaných ve zpracovatelském průmyslu. Jejich společným rysem je elektromotorický pohon a ohromná síla hydraulického pístu. Šetření těžkých pracovních úrazů ukazuje význam důsledného vedení provozní dokumentace, kterou je zaměstnavatel povinen uchovávat po celou dobu provozu zařízení. Zahrnuje jak průvodní dokumentaci včetně návodu výrobce, tak další záznamy o provozu a kontrolách zařízení stanovené právními předpisy.

Ukažme si konkrétní případ lisu CDC 2-7. Jde o relativně malý stolní lis vyráběný od devadesátých let firmou Sklostroj – Sklářské strojírny Turnov s.r.o. a před ní podnikem TOS Rakovník - Žďárské strojírny n.p. Bezpečnost obsluhy lisu je zajišťována mechanickou zábranou v podobě hrazdy kolem lisovacího prostoru s namontovaným ochranným plexisklem. Hrazda spojuje dvě ochranné funkce – obsluha je nucena použít pro spuštění lisování obě ruce (levá ruka na bezpečnostní hrazdě, pravá na spouštěcí páce elektrohydraulického systému) a plexisklo v okamžiku lisování chrání proti odlétnutí úlomků.

Návod výrobce je zde zajímavý tím, že přímo odkazuje na technickou normu. V kapitole Bezpečnost práce se můžeme dočíst: „Pro bezpečnost práce na hydraulických lisech platí v plném rozsahu norma ČSN 21 0701“. Ta je určena pro projektování a výrobu lisů a musí se používat společně s ČSN 21 0700, která zahrnuje požadavky pro provoz, obsluhu a údržbu lisů a je trvale v platnosti od roku 1988. Mezi 45 body přílohy najdeme mimo jiné povinnost vypracovat ke každému stroji s ohledem na typ, vybavení a stav stroje záznamník (kartu) pro údržbu a kontrolu stroje se zvláštním zřetelem na bezpečnost při práci. Tím provazuje průvodní dokumentaci s provozní dokumentací zcela v souladu s tradiční koncepcí právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce aktuálně reprezentovaných nařízením vlády č. 378/2001 Sb., zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb.

Příloha normy ČSN 21 0700 sice neobsahuje vzor záznamníku o provozu lisu, přesně však jmenuje, co má záznamník obsahovat. Vedle pravidel pro jeho kontroly je to potvrzení o převzetí stroje. Celý proces od seřizování a kontrol po samotné lisování by tak měl být přesně doložitelný a v každé jeho fázi by měla být známá konkrétní osoba, která odpovídá za lis a funkčnost jeho bezpečnostních prvků.

Kontroly OIP ukazují, že málokterý vedoucí pracovník, bezpečnostní technik či dokonce odborně způsobilá osoba pro BOZP s technickými normami pracuje, natož aby vyvinuli úsilí promítnout jasně předepsaná pravidla do praxe. Je to hodnoceno jako porušení nejzákladnějšího pravidla BOZP – používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací.

Pokud dojde k pracovnímu úrazu způsobenému vyřazením výše popsané bezpečnostní hrazdy z provozu, ztěžuje zanedbané vedení provozní dokumentace hledání konkrétního viníka. Z pohledu OIP leží zodpovědnost za poškození zdraví pracovníka na zaměstnavateli, zaviněním konkrétních osob se pak mohou zabývat orgány činné v trestním řízení.

Pracovní úraz naznačený v článku stál mladou ženu obsluhující lis tři prsty. Přes relativně malé rozměry lisu CDC 2-7 byly následky dopadu lisovacího nástroje silou 2 tuny takové, že přes maximální úsilí lékařů a dvanáctihodinovou operaci začaly přišité prsty odumírat a měsíc po pracovním úrazu musely být znovu amputovány. Příčinou úrazu byla práce na lisu s vyřazeným mechanickým bezpečnostním zařízením. Spouštění lisu bylo možné pouze jednou rukou, takže druhá ruka se místo na bezpečnostní hrazdě ocitla v lisovacím prostoru. Vzhledem k neexistující provozní dokumentaci podle ČSN 21 0700 nebylo možné jednoznačně prokázat, jestli bezpečnostní prvek vyřadila z provozu sama postižená zaměstnankyně nebo mistr odpovědný za provoz dílny, ani jeden z nich svoji vinu nepřiznal. S ohledem na vymezení kompetencí OIP na kontrolu dodržování povinností zaměstnavatele není úplný závěr této trestně-právní kauzy znám.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail