Výzkumný záměr MPS0000000001 Trh práce a zaměstnanost, sociální dialog a pracovní vztahy, sociální ochrana, rodinná politika, příjmová politika a mzdová politika : celková orientace sociální politiky v kontextu rozvoje české společnosti

Výzkumný záměr se člení do těchto oblastí: trh práce a zaměstnanosti (analýzy problémů zaměstnanosti a trhu práce jako základ pro formulace politiky zaměstnanosti), sociální ochrana (sledování jednotlivých sociálních programů) a rodinná politika (měnícíse formy rodinného chování a soužití, optimalizace sociálních programů).

Anotace: Výzkumný záměr se člení do těchto oblastí: trh práce a zaměstnanosti (analýzy problémů zaměstnanosti a trhu práce jako základ pro formulace politiky zaměstnanosti), sociální ochrana (sledování jednotlivých sociálních programů). a rodinná politika (měnícíse formy rodinného chování a soužití, optimalizace sociálních programů). Příjmová a mzdová politika (mechanizmy utváření mezd, efektivita mzdových systémů, problematika chudoby, určování minimálních příjmových standardů, bydlení). Sociální dialog a pracoovní vztahy (vyjednávání sociálních partnerů, vliv kolektivního vyjednávání na utváření pracovněprávních vztahů). Celkové směřování sociální politiky (získávání podkladů pro rozvoj koncepcí a dlouhodobých strategií sociální politiky). Ve všech oblastechje vzhledem k přípravě vstupu ČR do EU nezbytné kontinuálně sledovat komparativní postavení ČR a identifikovat nezbytné reformní kroky související s naší integrací do EU.
Klíčová slova: trh práce, zaměstnanecká politika, nezaměstnanost, sociální ochrana, sociální dialog, pracovní vztahy, sociální politika, sociální bezpečnost, rodinná politika, obyvatelstvo, životní standard
Řešeno: 1999 - 2003
Příjemce: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Řešitel: Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

VÝSTUPY

ŠEVČÍKOVÁ, Marie. Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami. Závěrečná zpráva. Praha : ČÚBP, 2000. 56 s.
Anotace: Metodika k aplikaci nové legislativy v oblasti chemických látek pro inspekční orgány soustavy ČÚBP
Klíčová slova: Safety at work; chemical substance

 

BÍLEK, Evžen; TESKOVÁ, Jarmila; MLEZIVOVÁ, Iveta. Informační systém IS-Biblio. Závěrečná zpráva. Praha : ČÚBP, 2000. 10 s.
Anotace: Koncepce informační politiky a rozvoje informačního systému ČÚBP a VÚBP v období 2001-2003.
Klíčová slova: Information system; occupational safety; bibliography

 

PALEČEK, Miloš. Podnikové řízení BOZP. Závěrečná zpráva. Praha : MPSV, 2000. 10 s.
Anotace: Podklady pro národní normu systému managementu BOZP a bezpečnostní audit v podnicích.
Klíčová slova: Safety; Health; Management

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail