Výzkumný ústav bezpečnosti práce slaví 65 let

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), si v dnešní den připomíná významné výročí svého vzniku.

V České republice je jedinou veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem v oblasti BOZP, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi ohrožujícími zdraví osob, životní prostředí a majetek.

Realizuje rovněž odborné činnosti, například vzdělávání, osvětu a propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie a nanobezpečnosti.

VÚBP v současné době plní úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, rovněž pro Ministerstvo životního prostředí a pro další orgány státní správy.

Výzkum a vývoj v oblasti BOZP v Československu, a posléze i v České republice, procházel výraznými změnami a v rámci těchto změn je VÚBP silným partnerem, který významně přispívá k systematickému zlepšování úrovně BOZP v ČR. Výzkumná činnost založená na prosperující spolupráci s důležitými evropskými institucemi v problematice BOZP i s klíčovými partnerskými národními organizacemi přináší výsledky podporující jeden z významných faktorů růstu konkurenceschopnosti, kterým je transfer znalostí výzkumu a vývoje do praxe.

Věřím, že všechny aktivity naší instituce budou i nadále přispívat k ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ke zvyšování kvality pracovního života v České republice, a přeji všem zaměstnancům i spolupracovníkům hodně úspěchů v jejich další činnosti,“ uvedl u příležitosti výročí ředitel ústavu PhDr. David Michalík, Ph.D.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail