Výzkum potřeb českých zaměstnavatelů

Zdroj: 
Síť EURES působící v rámci MPSV iniciovala výzkum potřeb českých zaměstnavatelů z hlediska zaměstnávání zahraničních pracovníků, zejména z členských zemí EU/EHP. Záměrem bylo zmapovat reálnou situaci na českém trhu s volnými pracovními místy a zjistit, za jakých okolností firmy zahraniční pracovníky zaměstnávají, a nebo naopak z jakých důvodů firmy zahraničním pracovníkům zaměstnání nenabízejí.

Síť EURES působící v rámci MPSV iniciovala výzkum potřeb českých zaměstnavatelů z hlediska zaměstnávání zahraničních pracovníků, zejména z členských zemí EU/EHP. Záměrem bylo zmapovat reálnou situaci na českém trhu s volnými pracovními místy a zjistit, za jakých okolností firmy zahraniční pracovníky zaměstnávají, a nebo naopak z jakých důvodů firmy zahraničním pracovníkům zaměstnání nenabízejí. Závěry ukazují, že zájem o zahraniční pracovníky na tuzemském trhu práce je v určitých oborech veliký. Nejčastěji požadovanými profesemi jsou kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči, techničtí a zdravotní pracovníci se SŠ vzděláním a vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním.

Z obecného hlediska v loňském roce firmy průměrně přijaly šest pracovníků. Přičemž u společností, které v roce 2006 přijaly minimálně jednoho zahraničního pracovníka, je průměr nově přijatých zahraničních zaměstnanců téměř poloviční z celkového stavu.

Noví zaměstnanci jsou nejčastěji rekrutováni prostřednictvím úřadů práce (61% firem), dále pak prostřednictvím inzerce v tisku (47% firem) a inzercí na internetu (38% firem). Důležitým, ale v uvažování o fungování trhu práce často opomíjeným způsobem, je doporučení stávajících zaměstnanců (30% firem).

Čtvrtina dotazovaných společností uvedla, že v jejich firmě jsou a byli zaměstnáváni zahraniční pracovníci. Ve větším procentu to byly velké firmy, firmy se zahraničními vlastníky a firmy s mezinárodní působností. Nejčastěji se jednalo o kvalifikované dělníky, obsluhu strojů a řidiče (ve 41%) nebo o vysoce kvalifikované odborníky s VŠ vzděláním (29%). Z pohledu národností se z větší části jednalo o zaměstnance ze Slovenska (46%), dále pak z Polska (13%) a Ukrajiny či Ruska (13%). K vyhledávání zahraničních pracovníků respondenti používají vyrovnaně především tři způsoby: inzerci na internetu, služby personálních agentur a tuzemských úřadů práce.

V otázce budoucí poptávky po vybraných kategoriích pracovníků se firmy shodují na tom, že v budoucnu vzroste zájem především o kategorii kvalifikovaných dělníků, obsluhy strojů a řidičů. Nabízena budou i místa vysoce kvalifikovaných odborníků s VŠ vzděláním, technických a zdravotnických pracovníků se SŠ vzděláním.

„Výzkum ukázal, že v rámci evropského pracovního trhu je výhodou specializace a vyšší kvalifikace spojená s nižšími mzdovými nároky, které ve vzájemné kombinaci vytváří konkurenční výhodu potenciálních zaměstnanců. V jistém ohledu stále existují odlišnosti v chování zahraničních či nadnárodních společností, které na rozdíl od společností s tuzemskými vlastníky či společností působícími pouze na českém trhu zaměstnávají zahraniční pracovníky častěji. Příčiny, proč zaměstnávání pracovníků ze zemí EU není tak běžné, je třeba hledat v tom, že zaměstnavatelé nemají potřebu přijímat zahraniční zaměstnance. A když ano, dávají mnohdy přednost jiným řešením, než která představuje síť EURES. To je také důvod, proč zaměstnavatelé nemají o službách sítě EURES velký přehled a proč v jejím využití cítíme rezervy. Na druhou stranu je to pro nás výzva, abychom dokázali být pro české firmy volbou a představovali pro ně efektivní personální řešení“ shrnuje PaedDr. Věra Kolmerová, EURES manažerka v České republice.

Sociologický výzkum pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zaměřený na zaměstnávání zahraničních pracovníků, byl proveden firmou CCcentre, s.r.o. Dotazovány byly firmy s více jak deseti pracovníky a jejich výběr probíhal náhodně. Bylo dotazováno celkem 600 respondentů. Výzkum proběhl na přelomu roku 2006/07 a byl zadán sítí EURES, jejímž prostřednictvím mohou zaměstnavatelé inzerovat své pracovní nabídky v zemích EU/EHP.

EURES představuje celoevropskou síť poradenských kanceláří Eures (European Employment Services), na které se mohou obrátit zaměstnanci i zaměstnavatelé působící v členských státech. Evropské služby zaměstnanosti zajišťují především databázi volných pracovních míst, připravovaná výběrová řízení, životopisy uchazečů o zaměstnání, informace o životních a pracovních podmínkách či o legislativě a mnoho dalších informací.

V současné době pokrývá síť Eures 30 zemí, kterými jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Kontaktní osoba:

PaedDr. Věra Kolmerová
EURES manager
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

mail: vera.kolmerova@mpsv.cz
tel: +420 221 923 766
mobil: +420 602 775 912
fax: +420 221 923 786

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail