Výsledky činnosti SÚIP za leden 2016

Zdroj: 

Zpráva tentokrát informuje o případu zprostředkování práce v zahraničí bez povolení a dále, stejně jako každý měsíc, o podnětech ke kontrole, poradenství, pracovní úrazovosti a kontrolách dokumentací staveb.

Inspektoři orgánů inspekce práce poskytující poradenství se stále častěji setkávají s tazateli jiných národností. Pohyb pracovní síly v rámci EU, stejně jako vysílání zaměstnanců do zahraničí, jakož i agenturní zaměstnávání má určitá – legislativou daná, bohužel ne vždy dodržovaná – pravidla.

Inspekce práce tak nedávno řešila docela kuriozní případ, který podnítil dotaz zprostředkovaný Velvyslanectvím ČR v Jihoafrické republice. Informace se vztahovala k české firmě provádějící v JAR nábor zaměstnanců pro výkon práce ve Velké Británii a v USA, za což dotyčná firma od zájemců inkasovala určitou peněžní částku na svůj účet v JAR.

Inspektoři zjistili, že dotyčná společnost je v ČR oficiálně zapsaná v obchodním rejstříku, nemá však žádné povolení ke zprostředkování zaměstnání v zahraničí, ani v Evropské unii, ani v zemích mimo EU. Za zprostředkování práce se nadto v ČR nesmí vybírat žádné poplatky od zaměstnanců, kteří jsou přijímáni. Inspektoři tazatele varovali před zasláním požadovaných financí a vyrozuměli jej o pochybnostech o serióznosti této firmy, jejíž aktivity se rázem dostaly do centra pozornosti inspekce práce a dalších úřadů.

Poradenská činnost inspektorů se těší značnému zájmu široké veřejnosti. Na webových stránkách Státního úřadu inpekce práce (dále jen „SÚIP“) www.suip.cz byla zřízena sekce nejčastějších dotazů a odpovědí na ně – viz: http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/.

Jen v průběhu prvního měsíce letošního roku se v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce na oblastní inspektoráty práce obrátilo celkem 1 019 zájemců.

Poradenství je poskytováno písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty či osobně. Oproti situaci v předchozích dvou letech však od ledna došlo ke změnám v počtu, umístění a provozní době poradenských míst sloužících osobnímu kontaktu tazatelů s inspektory. Aktuální informace týkající se poradenských míst si lze vyhledat na www.suip.cz přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce.

V uplynulém měsíci SÚIP zaevidoval celkem 1 038 podnětů ke kontrole. Rozvržení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

 

bezpečnost práce 82 podnětů
pracovní vztahy a podmínky 731 podnětů
zákon o zaměstnanosti 225 podnětů

Nejčastěji se podatelé těchto podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (259 podnětů), který první příčku tematicky členěného žebříčku podaných podnětů zaujímá stabilně. Dále podatelé svými podněty poukazovali na možné nedostatky na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (188 podnětů) a úseku nelegální práce občanů ČR (172 podnětů). Pětici oblastí nejčastějších podnětů v lednu doplnil úsek pracovní doby (104 podaných podnětů) a úsek bezpečnosti práce (75 podnětů).

V lednu 2016 zapsal SÚIP do databáze celkem 1 423 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 9.478.000,- Kč.

Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

 

bezpečnost práce 71 pokut ve výši 2.100.000,- Kč
pracovní vztahy a podmínky 152 pokut ve výši 3.481.000,- Kč
zákon o zaměstnanosti 51 pokut ve výši 3.897.000,- Kč

Během prvního měsíce letošního roku SÚIP zapsal do evidence celkem 5 586 pracovních úrazů, z toho 105 pracovních úrazů cizích státních příslušníků. V pěti případech zaměstnanec nehodovou událost nepřežil, nejednalo se však o žádného cizince. Závažný pracovní úraz (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů) utrpělo 112 pracovníků, z toho 6 cizích státních příslušníků.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci podává následující tabulka.

 

Jihočeský kraj 1 003
Vysočina 824
Jihomoravský kraj 641
Moravskoslezský kraj 473
Středočeský kraj 466
Zlínský kraj 356
Hlavní město Praha 351
Ústecký kraj 338
Plzeňský kraj 223
Olomoucký kraj 218
Liberecký kraj 199
Královéhradecký kraj 184
Pardubický kraj 166
Karlovarský kraj 87
Neurčeno 25
Zahraničí 10

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v ČR se v lednové statistice staly vnější i vnitřní podlahy a povrchy, zemědělská půda, sportoviště a kluzké podlahy (849 pracovních úrazů). V pořadí druhý nejčastější zdroj představují břemena, přemísťovaný materiál a předměty (522 pracovních úrazů), následují výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky, prach a nespecifikovaný materiál a předměty (468 pracovních úrazů).

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V lednu 2016 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 282 projektových dokumentací staveb.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 7. 2. 2016.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail