Výsledky činnosti SÚIP za červen 2015

Zdroj: 
Tentokrát se zpráva zabývá kromě pracovní úrazovosti, podnětů ke kontrole, poradenství a posuzování projektových dokumentací staveb také rádiovým dálkovým ovládáním jeřábů a kardiostimulátory.

Již několikrát došlo ke kolapsu zaměstnance s voperovaným kardiostimulátorem při obsluze jeřábu, který byl řízen rádiovým dálkovým ovladačem. Zpočátku tyto případy nikdo nespojoval s tím, že jeřábník má kardiostimulátor. Po zdravotnickém zásahu se pracovník vrátil ke své práci a měl k tomu i kladné stanovisko lékaře.

Když se však kolaps u stejného pracovníka opakoval, zaměstnavatel začal mít pochybnosti o jeho způsobilosti k ovládání jeřábu pomocí rádia. Upozornil na tuto skutečnost ošetřujícího lékaře a ten zjistil, že došlo k selhání kardiostimulátoru, což mohlo být způsobeno rádiovým ovladačem.

Kardiostimulátor

Inspektoři práce, zejména členové pracovní skupiny zdvihacích zařízení, věnují této problematice pozornost již dlouhodobě. Naposledy se jí zabývali na svém jednání, které se uskutečnilo posledního červnového dne v Praze.

Na základě jednání inspekce práce s výrobci zařízení, odborných lékařů a Českého telekomunikačního úřadu vznikla před několika lety bezpečnostní tabulka, která zakazuje vstup osob s kardiostimulátorem do prostoru, kde je zdvihací zařízení ovládané rádiem (viz obrázek vlevo).

Bohužel se na tento jev neupozorňuje v žádném předpisu ani návodu k obsluze jeřábu. Inspektoři specializace zdvihací zařízení doporučují umístit bezpečnostní tabulku všude tam, kde je používáno rádiové ovládání zdvihacích zařízení. Zaměstnavatelům dále radí, aby při preventivních lékařských prohlídkách upozornili lékaře na skutečnost, že pracovník bude ovládat jeřáb pomocí rádia.

Tento problém se přitom netýká jenom zaměstnanců, ale i široké veřejnosti. Je třeba vzít na vědomí, že většina rádiem řízených stavebních jeřábů je umístěna na veřejně přístupných místech, v jejichž okolí se pohybují i občané, kteří mohou mít voperován kardiostimulátor. Impuls vyslaný rádiovým ovládáním proto může způsobit zdravotní potíže i těmto občanům.

Poradit se s inspektory práce může každý občan zaměstnaný v ČR, který si není jist, zda je na svých právech ze strany svého zaměstnavatele krácen. Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se na oblastní inspektoráty práce během června 2015 obrátilo celkem 800 zájemců.

Těžiště činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) však představuje výkon kontrolní činnosti. V průběhu uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval 1 668 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 11.762.000,- Kč, které byly uděleny oblastními inspektoráty práce na základě zjištěných porušení předpisů. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

bezpečnost práce 59 pokut ve výši 2 583 000 Kč
pracovní vztahy a podmínky 151 pokut ve výši 5 112 500 Kč
zákon o zaměstnanosti 42 pokut ve výši 4 066 500 Kč

Orgánům inspekce práce lze také v případě podezření na potenciální porušování pracovněprávních předpisů podat podnět ke kontrole zaměstnavatele. Takový podnět lze podat osobně, je možné jej zaslat písemně nebo lze využít podání elektronickou cestou, a tak se vyhnout případnému cestování na pracoviště inspekce práce i faktu, že písemně zaslaný podnět nebude obsahovat všechny potřebné skutečnosti.

Podatel si na www.suip.cz z nabídky v menu na levé straně vybere rubriku „Pracovněprávní vztahy“ a dále rubriku „Podání podnětu ke kontrole“. Po rozevření této webové strany pak v textu najde odkaz „Elektronické podání podnětu ke kontrole“, po jehož rozkliknutí se objeví formulář, který pak stačí jen vyplnit. Formulář pro elektronické podání podnětu lze také otevřít přímo po zadání webové adresy http://epp.suip.cz/epp/index.php. Po zadání místa výkonu práce (okres) je příchozí podnět automaticky nasměrován do elektronické podatelny příslušného oblastního inspektorátu práce.

V červnu letošního roku SÚIP zapsal do databáze 801 podnětů ke kontrole. Rozvržení podnětů na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

bezpečnost práce 46 podnětů
pracovní vztahy a podmínky 608 podnětů
zákon o zaměstnanosti 147 podnětů

Úsekem, k němuž se tradičně vztahuje největší počet podaných podnětů, představuje odměňování (180 červnových podnětů).

Statistika pracovní úrazovosti SÚIP za uplynulý měsíc obsahuje 1 869 pracovních úrazů, z toho 40 evidovaných pracovních úrazů se týká cizích státních příslušníků.

Šest zraněných zaměstnanců, z toho jeden cizinec, svým zraněním podlehlo a 63 zraněných zaměstnanců (z toho žádný cizinec) bylo hospitalizováno déle než 5 dnů.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v červnu 2015 podává následující tabulka.

Středočeský kraj 321
Jihomoravský kraj 241
Hlavní město Praha 180
Plzeňský kraj 179
Královéhradecký kraj 165
Pardubický kraj 155
Zlínský kraj 138
Jihočeský kraj 136
Vysočina 99
Karlovarský kraj 79
Moravskoslezský kraj 79
Ústecký kraj 33
Liberecký kraj 28
Olomoucký kraj 7
Neurčeno 20

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. Minulý měsíc oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 175 projektových dokumentací staveb. Jedná se zejména o vybrané stavby určené pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 9. 7. 2015.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail