Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění za účelem odškodnění pracovního úrazu

Zdroj: 

Jak se má postupovat v případě odškodnění bolesti z pracovního úrazu, když nařízení vlády č. 276/2015 Sb. v § 3 váže hodnotu jednoho bodu na průměrnou mzdu za 1.–3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti? Kdy ale vzniká povinnost provést hodnocení bolesti? Vůbec tento pojem nechápu, není ani zřejmé, čí povinnost by to měla být - zaměstnance, lékaře? Teoreticky může zaměstnanec utrpět bolest v roce 2023, ale posudek si může nechat vypracovat až v roce 2026 (on nemá povinnost si ho nechat vypracovat a nárok nebude promlčený). 

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění náleží zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 271c zákoníku práce. Poskytuje se zaměstnanci jednorázově, ve výši podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 2 uvedeno, že bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví a ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb jsou uvedeny v přílohách k tomuto nařízení vlády. Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Tento posudek zaměstnanec předá zaměstnavateli, je tedy v jeho zájmu si nechat posudek vypracovat. Podle § 3 nařízení vlády hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. To ale není jasně stanoveno. Bodové ohodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku. Podstatná je doba vystavení posudku. Máte tedy pravdu, že zaměstnanec si může nechat vystavit lékařský posudek později za účelem vyššího odškodnění.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail