Výroční zpráva agentury EU-OSHA za rok 2014

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve své výroční zprávě za rok 2014 uvádí nejdůležitější události roku a propaguje bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) s cílem zlepšit pracovní podmínky v Evropě.

Internetový nástroj OiRA pro hodnocení rizik pomáhá malým podnikům splňovat požadavky na BOZP a platforma OSHwiki nabízí společenství odborníků na BOZP nový způsob vytváření sítí na internetu.

Agentura zažila skvělý vstup do roku 2014. Na slavnostním otevření nových prostor agentury v Bilbau László Andor, v té době evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, oznámil zveřejnění napjatě očekávaného strategického rámce EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2014–2020, který stanoví hlavní výzvy a strategické cíle evropského plánu BOZP.

Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, upozornila na důležitou úlohu, kterou bude agentura hrát při plnění těchto cílů: „Vzhledem k trvající obtížné ekonomické situaci, s níž se v Evropě potýkáme, je nezbytné zdůrazňovat klíčové sdělení agentury – dobrá úroveň BOZP je pro firmu přínosem. Evropská komise zdůraznila význam agentury EU-OSHA při plnění cílů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naše hlavní činnosti jsou v souladu se strategickým rámcem.

Zmíněné hlavní činnosti agentury EU-OSHA stanoví víceletý strategický program agentury na období 2014–2020, který byl rovněž přijat v roce 2014. Jednou ze šesti prioritních oblastí je sdílení znalostí v rámci sítí, přičemž se zaměřujeme zejména na OSHwiki, novou webovou platformu, která poskytuje na důkazech založené informace a nový způsob vytváření sítí pro odborníky na BOZP. Od spuštění OSHwiki na XX. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví ve Frankfurtu se ke komunitě OSHwiki připojilo více než 300 autorů a stále přibývají nové a nové články v několika jazycích.

Strategický rámec EU klade důraz na zaměření se zejména na malé a střední podniky (MSP) a uznává, že hlavním přínosem v této oblasti bude projekt on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) agentury EU-OSHA. OiRA je internetová platforma, která pomáhá organizacím zaměstnavatelů a zaměstnanců i vnitrostátním orgánům vytvářet bezplatné nástroje pro hodnocení rizik specifické pro konkrétní odvětví, které jsou zacílené zejména na mikropodniky a malé podniky. Do konce roku 2014 bylo zveřejněno 47 nástrojů, přičemž na dalších 30 nástrojích se pracuje, a bylo zaznamenáno přes 27 000 hodnocení. Příkladem jsou nástroje OiRA pro obchody v Řecku, pro stavebnictví v Bulharsku a pro zemědělství v Lotyšsku. S cílem oslovit co možná nejvíce malých a středních podniků byla v roce 2014 zveřejněna strategie agentury EU-OSHA pro propagaci platformy OiRA na období 2014–20.

V roce 2014 byla završena prvotní práce na projektu „Zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích v Evropě“. Cílem je určit klíčové podmínky, které vytvářejí prostředí, v němž lze výrazně zlepšit řízení BOZP.

Jedním z klíčových příspěvků kampaně Zdravé pracoviště zvládne i stres v roce 2014 byl elektronický průvodce „Řízení stresu a psychosociálních rizik“. Průvodce je k dispozici ve více než 30 národních verzích a jeho cílem je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům v mikropodnicích a malých podnicích rozpoznávat stres a psychosociální rizika na pracovišti. Uvádí praktické příklady efektivního řízení rizik a věnuje se obvyklým obavám a mylným představám o těchto rizicích.

Výroční zpráva se také zamýšlí nad rokem 2015, který by měl být skvělým rokem. V listopadu 2015 bude ukončena stávající kampaň Zdravé pracoviště zvládne i stres, která dosáhla rekordního počtu oficiálních partnerů kampaně. Již jsme začali pracovat na kampani na období 2016–2017, Zdravé pracoviště pro všechny věkové kategorie, která se zaměří na propagaci udržitelného produktivního života.

Odkazy:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail