Výrazný pokles nezaměstnanosti v dubnu 2007 pokračuje

Zdroj: 
Míra evidované nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o 0,5 % (na 6,8 %) a v meziročním srovnání je nižší o 1,5 %. K 30. dubnu evidovaly úřady práce 402 932 uchazečů o zaměstnání, což bylo nejméně v tomto měsíci za posledních osm let. Nadále se zvyšuje počet volných pracovních míst evidovaných na ÚP (114 tisíc), což je nejvíce v historii sledování.

Míra evidované nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o 0,5 % (na 6,8 %) a v meziročním srovnání je nižší o 1,5 %. K 30. dubnu evidovaly úřady práce 402 932 uchazečů o zaměstnání, což bylo nejméně v tomto měsíci za posledních osm let. Nadále se zvyšuje počet volných pracovních míst evidovaných na ÚP (114 tisíc), což je nejvíce v historii sledování.

K 30. 4. 2007 evidovaly úřady práce celkem 402 932 osob, což je o 27 542 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je celkový počet uchazečů o zaměstnání nižší o 83 231. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání je 372 764 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1, což je o 26 854 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je počet dosažitelných uchazečů nižší o 81 729 osob.

V průběhu dubna bylo na úřadech práce nově zaevidováno 40 856 osob. Je to o 394 nově evidovaných uchazečů více než v předchozím měsíci a o 2 927 méně než v dubnu 2006.

Z evidence na úřadech práce v dubnu odešlo celkem 68 398 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 3 673 uchazečů více než v předchozím měsíci a o 3 981 méně než v dubnu 2006. V průběhu dubna 2007 nastoupilo do nového zaměstnání 48 094 osob, což je o 3 878 osob více než v předchozím měsíci a o 3 858 osob méně než v dubnu minulého roku, 20 304 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných zaznamenalo všech 77 úřadů práce - největší pokles byl v okresech Pelhřimov (o 16,8 %), Písek (o 15,4 %), Prachatice (o 14,1 %) a Náchod (o 13,4 %).

Ke konci dubna registrovaly úřady práce 217 223 žen, což tvoří 53,9 % z celkového počtu nezaměstnaných, a 69 787 osob se zdravotním postižením, což tvoří 17,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 4. 2007 bylo registrováno 25 080 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, je to o 2 534 osob méně než v minulém měsíci a o 7 967 osob méně než v dubnu 2006. Na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 6,2 % (březen 2007 – 6,4 %, duben 2006 – 6,8 %).

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v dubnu 2007 úřady práce 115 471 uchazečům o zaměstnání, tj. 28,7 % všech osob vedených v evidenci (březen 2007 – 30,1 %, duben 2006 – 28,1 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 4. 2007 činila 6,8 % (březen 2007 – 7,3 %, duben 2006 – 8,3 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v okresech Praha–západ (1,7 %), Praha–východ (2,1 %), Praha (2,5 %), Mladá Boleslav (2,8 %) a Pelhřimov (2,9 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 32 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (17,9 %), Karviná (15,6 %), Teplice (13,8 %), Ústí n/L (12,7 %), Jeseník (12,5 %) a Děčín (12,2 %). Míra registrované nezaměstnanosti žen byla 8,3 % a mužů 5,6 %.

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, která je zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání, dosáhla v ČR v březnu 6,5 %. V ostatních zemích EU byla následující: EU27 7,5 %, Belgie 7,5 %, Bulharsko 8,3 %, Dánsko 3,6 %, Německo 7,4 %, Estonsko 5,3 %, Irsko 3,9 %, Řecko 8,8 % (prosinec), Španělsko 8,4 %, Francie 8,6 %, Itálie 6,9 % (prosinec), Kypr 4,5 %, Lotyšsko 6,1 %, Litva 6,2 %, Lucembursko 5,0 %, Maďarsko 8,5 %, Malta 6,7 %, Nizozemsko 3,7 %, Rakousko 4,7 %, Polsko 12,3 %, Portugalsko 7,4 %, Rumunsko 8,4 %, Slovinsko 4,8 %, Slovensko 11,3 %, Finsko 7,7 %, Švédsko 6,1 %, Velká Británie 5,3 % (leden), Norsko 2,8 % (únor).
 
Úřady práce evidovaly k 2007 celkem 113 895 volných pracovních míst. Je to o 6 186 míst více než v předchozím měsíci a o 39 747 míst více než v dubnu 2006. Za měsíc duben bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 35 484 pracovních míst a 29 298 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 3,5 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Jeseník (46,6), Karviná (20,0), Děčín (15,7), Most (15,2), Bruntál (13,5) a Teplice (12,9).

K tomuto datu evidovaly ÚP 3 964 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné pracovní místo připadalo 17,6 osob se ZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 21 455 na jedno volné místo připadalo 1,2 uchazečů - absolventů a mladistvých. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytováno hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail