Vypovídací schopnost záznamů o pracovních úrazech elektřinou

Jedním ze zdrojů pracovních úrazů jsou elektrická zařízení, resp. elektřina jako medium, energie. Na Oblastním inspektorátu práce pro Středočeský kraj byly podrobněji posuzovány desítky záznamů o pracovních úrazech v souvislosti s elektrickými zařízeními, resp. elektřinou, za předchozí řadu let.

Prověřovány byly jak pracovní úrazy smrtelné a pracovní úrazy s hospitalizací delší než 5 dnů, tak i tzv. ostatní pracovní úrazy, a to z pohledu uváděných příčin, popř. zdroje.

Za poslední dobu došlo u zaměstnavatelů k zásadní změně a dřívější nejčastější příčina - osobní předpoklady - se podle „nabídky“ příčin ze záznamu o úrazu podle zaměstnavatelů změnila, „přetransformovala“ do příčiny špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Zde vzrostlo určování příčiny - až na 83 %. Teprve ve značné menšině je používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce - 11 %, vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu - pouhá 2 %, a ještě další příčina - nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) se objevila pouze výjimečně a na celkovém přehledu příčin se podílí jen 1 %.

Pozn.: Elektrotechnici (osoby s odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle §§ 5, 6-8, 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) jsou osobami s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, které jim umožňují vyvarovat se nebezpečí a při běžných pracích (pro které jsou bezpečnostní předpisy součástí profesní odborné způsobilosti) si samostatně vyhodnotit rizika, která elektřina může vytvořit.

U suverénně nejčastěji uváděné příčiny se pak již nerozlišuje, zda by mělo jít o špatné nebo nedostatečné „odhadování“ rizika ze strany provádějícího pracovníka nebo ze strany zaměstnavatele či jiného subjektu. Takto uváděná příčina - špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko - která se již používá téměř univerzálně, pomalu začíná ztrácet svoji vypovídací schopnost. Přitom u většiny zaměstnavatelů působí osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
podle zákona č. 309/2006 Sb. (otázka úrovně jejich faktické činnosti), které se podílí na vedení dokumentace o pracovních úrazech, takže by zde neměla hrát podstatnou roli odbornost konkrétního zaměstnavatele a jeho schopnost se daným úrazem podrobněji zabývat.

Při bližším zkoumání se objevuje řada pochybností o deklaraci příčiny, popř. i zdroje pracovního úrazu v předmětném oboru, jen pro příklad:

  1. Při práci elektrotechnika s nářadím v elektrickém rozvaděči došlo ke zkratu a popálení prstů pracovníka, přičemž jako zdroj ani nebyla uvedena elektřina, ale nekonkrétní fyzikální jevy a přírodní živly, a jako příčina bylo označeno špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, ač by šlo spíše o používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce, nedodržení bezpečnostních předpisů pro práce na elektrických zařízeních.
  2. Při odpojování autobaterie autoopravářem (nejdříve +pól) došlo ke zkratu na kostru vozidla a popálení ruky pracovníka. Jako příčina bylo uvedeno opět "anonymnější" špatné odhadnutí rizika, i když by šlo zřejmě o neobeznámenost s podmínkami bezpečné práce nebo používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce.

V několika případech se dokonce při dodatečných dotazech na uváděné skutečnosti u zaměstnavatelů nepotvrdilo, že se uváděný pracovní úraz skutečně stal.

Je zřejmé, že údaje uváděné zaměstnavateli je často potřebné brát s rezervou a v případě pochybnosti je dodatečně ověřovat, aby se zvýšila spolehlivost údajů využívaných i pro následné statistiky, které mohou sloužit pro směrování a plánování inspekčních činnostív konkrétních oblastech BOZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail