Výsledky vyhledávání výrazu "školství"

Výsledky vyhledávání

 1. Školství

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:06

  Školství Napo pro učitele – nyní k dispozici i v češtině 16.02.2017 Zdroj: Agentura EU-OSHA Školství „Napo pro učitele... Školství Skupina Saint-Gobain v čele s Ecophonem iniciovala zahájení diskuse o řešení nadměrného hluku v českých školách. Jedná se o zásadní problém z pohledu norem, standardů i hygienických předpisů. Hovořilo se o něm 7. 6. 2016 na... workshopu na téma „Akustika ve školách“, kde se setkali zástupci akustických společností, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, základních škol, neziskových organizací, investorů a architektů. Zde vznikla potřeba vytvořit...Školství

 2. Školství

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 12:23

  Školství Případný úraz žáka na akci spolku rodičů a přátel školy. Kdo ho odškodní? 11.02.2019 Zdroj: BOZPinfo Školství... Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová. Bezpečnost žáků při školních exkurzích 17.12.2018 Zdroj: BOZPinfo Školství Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.... Úraz dítěte na sportovním kroužku v rámci školní družiny 15.11.2018 Zdroj: BOZPinfo Školství Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová. Kvalifikace učitele plavání a...Školství

 3. Negativa a pozitiva BOZP ve školství

  Poslední aktualizace: 30.06.2010 - 16:43

  „Největší riziko pro učitele je žák. A vždy bude mít přednost v bezpečnosti, nad ním musí být dozor“, říká Lenka Charvátová, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, která se dlouhodobě věnuje oblasti BOZP a PO ve školství. Školení BOZP podle... školství, například vybavení zaměstnanců nebo studentů středních škol OOPP (u studentů je většinou kupují rodiče). V současné době se připravuje nová vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů. Měly by tam být vyřešeny záležitosti, které... odpovídá na dotazy v Týdeníku školství. Z dotazů, které dostává, zjišťuje, kolik věcí je v BOZP ve školství nedořešeno. Není žádný předpis, který by upravoval maximální počet oprávněných osob k vyzvedávání dítěte v mateřské škole. Není také určen minimální věk... Negativa a pozitiva BOZP ve školství Napsal uživatel admin dne 30. Červen 2010 - 16:43. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.BOZPškolstvíškoly „Největší riziko pro učitele je žák. A vždy bude mít přednost v bezpečnosti, nad ním musí být dozor“, říká Lenka Charvátová, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, která se dlouhodobě věnuje oblasti BOZP a PO ve školství. Školení BOZP podle... školství, například vybavení zaměstnanců nebo studentů středních škol OOPP (u studentů je většinou kupují rodiče). V současné době se připravuje nová vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů. Měly by tam být vyřešeny záležitosti, které...Negativa a pozitiva BOZP ve školství

 4. Hygiena práce ve školství

  Poslední aktualizace: 15.01.2006 - 17:17

  Pracuji jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, a ve své praxi řeším také bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školství. V rámci závěrečné práce distančního studia jsem sledovala z hlediska BOZP a hygieny ve školství deset základních škol v... Hygiena práce ve školství Napsal uživatel admin dne 15. Leden 2006 - 17:17. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.školstvíPracuji jako osoba... odborně způsobilá v prevenci rizik, a ve své praxi řeším také bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školství. V rámci závěrečné práce distančního studia jsem sledovala z hlediska BOZP a hygieny ve školství deset základních škol v Praze a provedla jsem...Hygiena práce ve školství

 5. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství

  Poslední aktualizace: 28.06.2012 - 12:10

  V roce 2010 byl na BOZPinfo publikován článek  Negativa a pozitiva BOZP ve školství, kde jsem se zamýšlela na tím, jak zlepšit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) ve školství. Tento cíl sledovala i 2. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví... ve školství v ČR – aktuální témata, která se konala 6. června 2012 v Senátu pod záštitou Marcela Chládka, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Konference, kde se sešli zástupci škol od.... K problematice BOZ se vztahují pouze dvě ustanovení školského zákona. V § 29 jsou základní povinnosti, z § 164 vyplývá odpovědnost ředitele školy za zajištění dohledu nad žáky. BOZ ve školství se týká také několik prováděcích vyhlášek ke školskému... Připravovaná vyhláška vztahující se k § 29 školského zákona, zdravotní způsobilost ke vzdělávání, projekty věnující se BOZ dětí, žáků a studentů. Těmto tématům se věnovala konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata". ... Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství Napsal uživatel admin dne 28. Červen 2012 - 12:10. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.školstvíškoly V roce 2010 byl na BOZPinfo publikován článek  Negativa a pozitiva BOZP ve školství, kde jsem se zamýšlela na tím, jak zlepšit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) ve školství. Tento cíl sledovala i 2. národní konference Bezpečnost a ochrana... zdraví ve školství v ČR – aktuální témata, která se konala 6. června 2012 v Senátu pod záštitou Marcela Chládka, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Konference, kde se sešli zástupci škol od...Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství

 6. BOZP zaměstnanců ve školství v praxi

  Poslední aktualizace: 02.12.2005 - 14:46

  BOZP ve školství není věnována odborně ani mediálně dostatečná pozornost. BOZP ve školství zahrnuje nejen bezpečnost žáků, ale i bezpečnost všech zaměstnanců školy. Pod pojem zaměstnanci školy zahrnujeme učitele, vychovatele, uklízečky, školníka, kuchařky... soukromá firma nebo továrna a měla by dodržovat stejná legislativní nařízení, především zákoník práce v platném znění jako ostatní zaměstnavatelé, a pečovat o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Bezpečnost zaměstnanců ve školství a její dodržování nepatří... mezi priority škol. Pokud se školy hlouběji zabývají bezpečností a ochranou zdraví vždy kladou důraz na žáky či studenty. Chtěla bych neutěšenou situaci BOZP ve školství dokumentovat na příkladu, se kterým jsem se setkala ve své praxi. Byla jsem pověřena...BOZP ve školství není věnována odborně ani mediálně dostatečná pozornost a to přesto, že tato tématika zahrnuje nejen bezpečnost žáků, ale i bezpečnost všech zaměstnanců školy. S příkladem z praxe, jak vypadá situace BOZP zaměstnanců ve školství se můžete seznámit v tomto Tématu týdne.... BOZP zaměstnanců ve školství v praxi Napsal uživatel admin dne 2. Prosinec 2005 - 14:46. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.školstvíškolyBOZP ve školství není věnována odborně ani mediálně dostatečná pozornost. BOZP ve školství zahrnuje nejen bezpečnost žáků, ale i bezpečnost všech zaměstnanců školy. Pod pojem zaměstnanci školy zahrnujeme učitele, vychovatele, uklízečky, školníka, kuchařky... soukromá firma nebo továrna a měla by dodržovat stejná legislativní nařízení, především zákoník práce v platném znění jako ostatní zaměstnavatelé, a pečovat o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Bezpečnost zaměstnanců ve školství a její dodržování nepatří...BOZP zaměstnanců ve školství v praxi

 7. Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství

  Poslední aktualizace: 20.06.2016 - 11:31

  školství (školky, školy, školní jídelny, menzy, internáty, koleje, dětské domovy atd.). S ohledem na skutečnost, že se jedná i o případné ohrožení života a zdraví dětí a mládeže, bylo nutno kontroly rozšířit i na oblast ubytování a další prostory, kde děti a... Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství Napsal uživatel admin dne 20. Červen 2016 - 11:31. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.Kontroly plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic ukázaly v minulých letech, že existuje prostor pro lepší péči o vyhrazená plynová zařízení především ve školství...Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství

 8. Pozvánka na 5. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata 2019“

  Poslední aktualizace: 13.05.2019 - 09:41

  Konference je pořádána Stálým výborem pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národním institutem pro další... odborovým svazem pracovníků školství a zainteresovanými institucemi a odbornými společnostmi. Součástí programu bude předávání ocenění vítězům výtvarné soutěže pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů (Ne)bezpečný svět chemie. Pozvánku s programem konference a přihlášku najdete v příloze. ... Srdečně Vás zveme na 5. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata 2019“, která se koná ve středu 22. května 2019 od 9:30 do 16:30 hodin v Poslanecké sněmovně PČR, Sněmovní 1, Praha 1. ... výborem pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národním institutem pro další vzdělávání, pod záštitou Mgr. Kateřiny... Valachové, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, a Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství a...Pozvánka na 5. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata 2019“

 9. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství je stále v popředí zájmu

  Poslední aktualizace: 25.06.2013 - 16:59

  . Podrobnější informace najdete na www.nkcpu.cz. Jedním z cílů minulých ročníků těchto konferencí bylo vytvořit prováděcí vyhlášku k § 29 školského zákona. O „osudu“ tohoto předpisu informoval Mgr. Pavel Šimáček z Ministerstva školství. Vyhláška byla připravena... byla přehodnocena nutnost vydání vyhlášky s tímto závěrem: vydáním vyhlášky by došlo k omezení pravomoci ředitelů škol posoudit rizika při některých činnostech. Stávající právní úprava poskytuje dostatečný prostor pro zajištění BOZ ve školství. Mgr... zátěže, které jsou pedagogové vystaveni, byla tendence zařadit je do vyšší kategorie (informoval o tom i Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků ve školství), ale jak uvedla MUDr. Sixtová pedagogové podmínky zařazení do vyšší kategorie nesplňují... V BOZ ve školství existuje řada palčivých problémů, které se stále nepodařilo uspokojivě vyřešit. Dostaly se do Národního akčního programu pro BOZP a již třetím rokem se jim věnují národní konference na téma "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata". Letošní se konala 12.6. v Senátu Parlamentu ČR v Praze. ... Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství je stále v popředí zájmu Napsal uživatel admin dne 25. Červen 2013 - 16:59. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... Ministerstva školství. Vyhláška byla připravena. Ve vnitřním připomínkovém řízení, které probíhalo v červnu 2012 na MŠMT se zjistilo, že vyhláška stanoví některé povinnosti, které touto vyhláškou nelze uložit (povinnosti, které upravují jiné zákony – např... prostor pro zajištění BOZ ve školství. Mgr. Karolína Gondková upozornila na nedostatečnou právní úpravu BOZ na vysokých školách (§ 391 zákoníku práce, § 62 z. č. 111/1998 Sb.). Podrobnosti (například povinnost dokumentovat úrazy, ke kterým dojde v souvislosti...Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství je stále v popředí zájmu

 10. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016

  Poslední aktualizace: 08.11.2016 - 11:44

  Konferenci moderovala Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP. Náměstek pro řízení sekce vzdělávání z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) Mgr. Václav Pícl... poděkoval zúčastněným za práci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství a vyslovil přání, aby školy byly bezpečným místem pro žáky i učitele. Byl zpracován minimální standard bezpečnosti (i pro vysoké školy) a v návaznosti na tento standard dotační... školy a školská zařízení dostávají metodickou podporu,“ řekl Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství. Ze závěrů minulých konferencí vyplynula nutnost vydat prováděcí vyhlášku k § 29 školského zákona k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví... Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016 Napsal uživatel hrubak dne 8. Listopad 2016 - 11:44. školstvíškolykonferenceučiteléevidence úrazůdětimladistvíprávní předpisychemické... řízení sekce vzdělávání z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) Mgr. Václav Pícl poděkoval zúčastněným za práci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství a vyslovil přání, aby školy byly bezpečným místem pro žáky i učitele. Byl... každém kraji pracuje inspektor práce z odborů, který má na starosti určitý region, přes tyto inspektory školy a školská zařízení dostávají metodickou podporu,“ řekl Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství. Ze závěrů minulých konferencí...Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail