Výsledky vyhledávání výrazu "školství"

Výsledky vyhledávání

 1. Dělená směna ve školství

  Poslední aktualizace: 30.07.2021 - 13:41

  hodiny volna využít na nepřímou pedagogickou činnost. Tím by byla denní pracovní doba cca 10,5 hodin. Je toto ve školství přípustné, pokud s tím nesouhlasím? Mám rodinu a potřebuji s dcerou odpoledne dělat úkoly. Předem se omlouvám, že Vás asi moc nepotěším... hodiny) a bude vám podle § 130 ZP příslušet příplatek za dělenou směnu, nebo se může ona doba započítat jako nepřímá práce, a o to budete v dalším dnu mít méně hodin nepřímé práce. Směna v délce 10,5 hodin není ve školství zakázaná. Jak si to nakonec zařídíte, bude asi věc Vaší dohody s ředitelkou školy. Musíte ovšem respektovat, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. ... pedagogickou činnost. Tím by byla denní pracovní doba cca 10,5 hodin. Je toto ve školství přípustné, pokud s tím nesouhlasím? Mám rodinu a potřebuji s dcerou odpoledne dělat úkoly. Předem se omlouvám, že Vás asi moc nepotěším. Obecně totiž platí, že... příslušet příplatek za dělenou směnu, nebo se může ona doba započítat jako nepřímá práce, a o to budete v dalším dnu mít méně hodin nepřímé práce. Směna v délce 10,5 hodin není ve školství zakázaná. Jak si to nakonec zařídíte, bude asi věc Vaší dohody s...Dělená směna ve školství

 2. Školství

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 12:23

  Školství Větrání ve škole při práci s chemickými látkami 30.10.2019 Zdroj: BOZPinfo Školství Na dotaz odpověděl Ing.... Jiří Vala, Ph.D. Úraz ve škole a krácení pojistného plnění. Rodiče nesouhlasí 21.10.2019 Zdroj: BOZPinfo Školství Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.... Dohled nad studenty 26.08.2019 Zdroj: BOZPinfo Školství Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová. Noční dohled na školním výletě 03.04.2019 Zdroj...Školství

 3. Školství

  Poslední aktualizace: 29.09.2016 - 13:06

  Školství Kdy vyplnit záznam o úrazu ve škole? 13.01.2020 Zdroj: BOZPinfo Školství Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.... Prezentace z konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019" 30.10.2019 Zdroj: BOZPinfo Školství Dne 22. května 2019 se v... Poslanecké sněmovně PČR v Praze konala 5. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019. Prezentace z konference najdete v přílohách. Podpora bezpečnosti a prevence šikany ve...Školství

 4. Specifikum kontrol pracovněprávních vztahů v oblasti školství

  Poslední aktualizace: 18.03.2020 - 16:05

  problematika kontrol PVP v oblasti školství tvoří, co do počtu kontrol a zjištěných nedostatků, statisticky méně výraznou veličinu. Tyto kontroly jsou zahajovány zejména na základě podnětů konkrétních či anonymních podatelů, kterých v rámci ČR ročně oblastní... působících ve školství zahájených na základě podnětů není vysoký, je potřeba poukázat na vysokou časovou náročnost spojenou s realizací těchto kontrol. Kvalifikovaným odhadem až 15 procent z celkové personální kapacity inspektorů PVP je věnováno právě... kontrolám těchto pouhých 2 procent podnětů. Na rozdíl od ostatních podnětů směřujících do oblasti PVP nepoukazují podatelé z oblasti školství například na skutečnost, že by jim nebyla vyplácena včas mzda, nebyl dodržen odpočinek v práci apod. V podáních naopak... Mezi jedno z významných odvětví, na které se oblastní inspektoráty práce zaměřují ve své inspekční a preventivní činnosti, patří oblast školství. Kontrolována je jak problematika BOZP, tak i oblast pracovněprávních vztahů (PVP). ... 19.03.2020 Zdroj: Zpravodaj SÚIP č. 1/2020 Školství Mezi jedno z významných odvětví, na které se oblastní inspektoráty práce zaměřují ve své inspekční a preventivní činnosti, patří oblast... školství. Kontrolována je jak problematika BOZP, tak i oblast pracovněprávních vztahů (PVP). školyškolstvípracovněprávní vztahyinspekce práceSÚIP Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že v minulosti každoročně oblastní inspektoráty práce provedly... zjištěných nedostatků, a to více než 90 procent z celkového počtu, byla konstatována právě v oblasti BOZP. Vedle kontrol zaměřených na BOZP tak problematika kontrol PVP v oblasti školství tvoří, co do počtu kontrol a zjištěných nedostatků, statisticky méně...Specifikum kontrol pracovněprávních vztahů v oblasti školství

 5. Práce bez odpočinku ve školství nemusí zůstat bez následků

  Poslední aktualizace: 13.12.2020 - 16:23

  Práce bez odpočinku ve školství nemusí zůstat bez následků

 6. Hygiena práce ve školství

  Poslední aktualizace: 15.01.2006 - 17:17

  Pracuji jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, a ve své praxi řeším také bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školství. V rámci závěrečné práce distančního studia jsem sledovala z hlediska BOZP a hygieny ve školství deset základních škol v... Hygiena práce ve školství Napsal uživatel admin dne 15. Leden 2006 - 17:17. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.školstvíPracuji jako osoba... odborně způsobilá v prevenci rizik, a ve své praxi řeším také bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školství. V rámci závěrečné práce distančního studia jsem sledovala z hlediska BOZP a hygieny ve školství deset základních škol v Praze a provedla jsem... výcvik). Autor článku: Charvátová LenkaTaké si můžete přečíst 13.01.2020 - Kdy vyplnit záznam o úrazu ve škole? 30.10.2019 - Prezentace z konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2019...Hygiena práce ve školství

 7. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství

  Poslední aktualizace: 28.06.2012 - 12:10

  V roce 2010 byl na BOZPinfo publikován článek  Negativa a pozitiva BOZP ve školství, kde jsem se zamýšlela na tím, jak zlepšit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) ve školství. Tento cíl sledovala i 2. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví... ve školství v ČR – aktuální témata, která se konala 6. června 2012 v Senátu pod záštitou Marcela Chládka, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Konference, kde se sešli zástupci škol od.... K problematice BOZ se vztahují pouze dvě ustanovení školského zákona. V § 29 jsou základní povinnosti, z § 164 vyplývá odpovědnost ředitele školy za zajištění dohledu nad žáky. BOZ ve školství se týká také několik prováděcích vyhlášek ke školskému... Připravovaná vyhláška vztahující se k § 29 školského zákona, zdravotní způsobilost ke vzdělávání, projekty věnující se BOZ dětí, žáků a studentů. Těmto tématům se věnovala konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata". ... Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství Napsal uživatel admin dne 28. Červen 2012 - 12:10. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.školstvíškoly V roce 2010 byl na BOZPinfo publikován článek  Negativa a pozitiva BOZP ve školství, kde jsem se zamýšlela na tím, jak zlepšit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) ve školství. Tento cíl sledovala i 2. národní konference Bezpečnost a ochrana... zdraví ve školství v ČR – aktuální témata, která se konala 6. června 2012 v Senátu pod záštitou Marcela Chládka, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Konference, kde se sešli zástupci škol od...Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství

 8. Negativa a pozitiva BOZP ve školství

  Poslední aktualizace: 30.06.2010 - 16:43

  „Největší riziko pro učitele je žák. A vždy bude mít přednost v bezpečnosti, nad ním musí být dozor“, říká Lenka Charvátová, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, která se dlouhodobě věnuje oblasti BOZP a PO ve školství. Školení BOZP podle... školství, například vybavení zaměstnanců nebo studentů středních škol OOPP (u studentů je většinou kupují rodiče). V současné době se připravuje nová vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů. Měly by tam být vyřešeny záležitosti, které... odpovídá na dotazy v Týdeníku školství. Z dotazů, které dostává, zjišťuje, kolik věcí je v BOZP ve školství nedořešeno. Není žádný předpis, který by upravoval maximální počet oprávněných osob k vyzvedávání dítěte v mateřské škole. Není také určen minimální věk... Negativa a pozitiva BOZP ve školství Napsal uživatel admin dne 30. Červen 2010 - 16:43. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.BOZPškolstvíškoly „Největší riziko pro učitele je žák. A vždy bude mít přednost v bezpečnosti, nad ním musí být dozor“, říká Lenka Charvátová, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, která se dlouhodobě věnuje oblasti BOZP a PO ve školství. Školení BOZP podle... školství, například vybavení zaměstnanců nebo studentů středních škol OOPP (u studentů je většinou kupují rodiče). V současné době se připravuje nová vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů. Měly by tam být vyřešeny záležitosti, které...Negativa a pozitiva BOZP ve školství

 9. BOZP zaměstnanců ve školství v praxi

  Poslední aktualizace: 02.12.2005 - 14:46

  BOZP ve školství není věnována odborně ani mediálně dostatečná pozornost. BOZP ve školství zahrnuje nejen bezpečnost žáků, ale i bezpečnost všech zaměstnanců školy. Pod pojem zaměstnanci školy zahrnujeme učitele, vychovatele, uklízečky, školníka, kuchařky... soukromá firma nebo továrna a měla by dodržovat stejná legislativní nařízení, především zákoník práce v platném znění jako ostatní zaměstnavatelé, a pečovat o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Bezpečnost zaměstnanců ve školství a její dodržování nepatří... mezi priority škol. Pokud se školy hlouběji zabývají bezpečností a ochranou zdraví vždy kladou důraz na žáky či studenty. Chtěla bych neutěšenou situaci BOZP ve školství dokumentovat na příkladu, se kterým jsem se setkala ve své praxi. Byla jsem pověřena...BOZP ve školství není věnována odborně ani mediálně dostatečná pozornost a to přesto, že tato tématika zahrnuje nejen bezpečnost žáků, ale i bezpečnost všech zaměstnanců školy. S příkladem z praxe, jak vypadá situace BOZP zaměstnanců ve školství se můžete seznámit v tomto Tématu týdne.... BOZP zaměstnanců ve školství v praxi Napsal uživatel admin dne 2. Prosinec 2005 - 14:46. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.školstvíškolyBOZP ve školství není věnována odborně ani mediálně dostatečná pozornost. BOZP ve školství zahrnuje nejen bezpečnost žáků, ale i bezpečnost všech zaměstnanců školy. Pod pojem zaměstnanci školy zahrnujeme učitele, vychovatele, uklízečky, školníka, kuchařky... soukromá firma nebo továrna a měla by dodržovat stejná legislativní nařízení, především zákoník práce v platném znění jako ostatní zaměstnavatelé, a pečovat o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Bezpečnost zaměstnanců ve školství a její dodržování nepatří...BOZP zaměstnanců ve školství v praxi

 10. Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství

  Poslední aktualizace: 20.06.2016 - 11:31

  školství (školky, školy, školní jídelny, menzy, internáty, koleje, dětské domovy atd.). S ohledem na skutečnost, že se jedná i o případné ohrožení života a zdraví dětí a mládeže, bylo nutno kontroly rozšířit i na oblast ubytování a další prostory, kde děti a... Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství Napsal uživatel admin dne 20. Červen 2016 - 11:31. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... formulář.Kontroly plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic ukázaly v minulých letech, že existuje prostor pro lepší péči o vyhrazená plynová zařízení především ve školství...Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail