Bezpečnost provozu plynových zařízení ve školství

V roce 2015 provedl Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení se zaměřením na objekty využívané pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže. Co zjistily?

Kontroly plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic ukázaly v minulých letech, že existuje prostor pro lepší péči o vyhrazená plynová zařízení především ve školství (školky, školy, školní jídelny, menzy, internáty, koleje, dětské domovy atd.). S ohledem na skutečnost, že se jedná i o případné ohrožení života a zdraví dětí a mládeže, bylo nutno kontroly rozšířit i na oblast ubytování a další prostory, kde děti a mládež tráví svůj volný čas.

Provedené kontroly byly zaměřeny především na splnění požadavků vyhledání a vyhodnocení rizik u plynových zařízení, zajištění odborné a zdravotní způsobilosti osob pověřených obsluhou a údržbou, vedení provozní dokumentace, provádění pravidelných kontrol, revizí, údržby a servisu. Dále byl kontrolován bezpečný přístup pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení, zabezpečení dostatečného přívodu spalovacího a větracího vzduchu, v neposlední řadě také vybavení přívodního potrubí předepsanými armaturami, jeho používání pouze pro účely, pro které je určeno, a jeho dostatečná protikorozní ochrana, značení protékajícího média a uzávěrů plynů včetně zajištění bezpečného přístupu.

Z výsledků kontrol je zřejmé, že velmi často nejsou prováděny pravidelné revize a kontroly plynových zařízení, protože kontrolované osoby zpravidla nerozlišují rozdíl mezi servisem zařízení, kontrolou a revizí. Zápis o servisu plynového zařízení pak chybně považují za revizní zprávu či zápis o kontrole plynového zařízení. K tomuto jevu dochází především v provozech, kde není zpracován harmonogram revizí a kontrol, který by kontrolované osobě pomohl v orientaci v této problematice.

Dále nejsou vypracovány provozní řády pro plynová zařízení do 50 kW či pokyny pro obsluhu. Místní provozní řády pro nízkotlaké kotelny neodpovídají provozním podmínkám a nejsou aktualizovány na současný stav. Tento nedostatek lze pozorovat především v objektech, které prošly rekonstrukcí. Provozní deníky v nízkotlakých kotelnách neobsahují záznamy o bezpečnostních úkonech obsluhy a prostory kotelny slouží jako sklad provozního materiálu.

Nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení může být příčinou ohrožení života a zdraví dětí, mládeže i zaměstnanců a návštěvníků kontrolovaného subjektu, a může vést i ke značným materiálním škodám. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům zaměřují orgány inspekce práce kontrolu bezpečnosti práce při provozu plynových zařízení v roce 2016 na zařízení pro přípravu pokrmů v kuchyních, restauračních a školských zařízeních, v hotelích, kempech, dětských táborech, v nemocnicích a obdobných zařízeních.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail