Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“

  Poslední aktualizace: 29.10.2019 - 08:53

  prevence pracovních rizik a snížení sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce v ČR. Účast na konferenci, program a prezentace Konferenci pořádal Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády..., Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, předsedové odborových centrál ČMKOS a Asociace samostatných odborů ČR, zástupci dalších organizací a odborníci z praxe (celkem 102 osob). V přílohách pod článkem jsou k dispozici prezentace z konference, audio záznam z... rehabilitace poškození zdraví z práce, důležitou součástí byla pak diskusní část s příspěvky z praxe. Jednání konference jednoznačně ukázalo, že pokud má celý systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR směřovat ke snižování zdravotních, sociálních a... Dne 12. června 2019 se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze konference Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe. Prezentace z této konference najdete v přílohách pod článkem. ... Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“ Napsal uživatel hrubak dne 29. Říjen 2019 - 8:53. konferencepojištěníprevencepracovní úrazynemoci z... základě přednesených informací a široce pojaté závěrečné diskuse k projednaným tématům formulovat návrhy opatření ke zvýšení prevence pracovních rizik a snížení sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce v ČR. Účast na konferenci... článku. Tematické okruhy jednání konference Program konference byl rozdělen do dvou tematických celků  – prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, důležitou součástí byla pak diskusní část s příspěvky z praxe. Jednání konference jednoznačně ukázalo...Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“

 2. Zkušenosti z kontrol inspekce práce u agentur práce a uživatelů

  Poslední aktualizace: 13.06.2016 - 12:48

  provádění kontrol v této oblasti zaměřují cíleně právě i na tento negativní jev, a to tzv. zastřené agenturní zaměstnávání. V roce 2015 bylo orgány inspekce práce provedeno celkem 539 kontrol u agentur práce, z toho bylo 250 kontrol zaměřených na dodržování... různých benefitů, které uživatel poskytuje svým kmenovým zaměstnancům. Většina kontrol byla souběžně provedena u agentur práce i jejich uživatelů. Zbývajících 289 kontrol z celkového počtu kontrol bylo provedeno v rámci mimořádné kontrolní akce provedené...Pracovněprávní předpisy sice zaručují agenturním zaměstnancům právní ochranu, která je však v mnohých případech ze strany zaměstnavatelů porušována nebo obcházena. Cílem nezákonného chování zaměstnavatelů na tomto úseku práce je nejen úspora mzdových...Agenturní zaměstnávání umožňuje svou flexibilitou průběžně doplňovat na trhu práce chybějící pracovní sílu, na druhou stranu tento způsob zaměstnávání s sebou přináší i negativní jevy. Jedním z nich je i nejisté a často nerovné postavení zaměstnanců agentur práce v porovnání s "kmenovými", tj. vlastními, zaměstnanci uživatele.... Zkušenosti z kontrol inspekce práce u agentur práce a uživatelů Napsal uživatel admin dne 13. Červen 2016 - 12:48. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a... kontrol u agentur práce, z toho bylo 250 kontrol zaměřených na dodržování povinností na úseku agenturního zaměstnávání, zejména na kontrolu rovných pracovních a mzdových podmínek agenturních a kmenových zaměstnanců při výkonu práce u uživatele. Tyto podmínky... se týkají nejen mzdové oblasti, pracovní doby, dovolené, náhrad, ale také různých benefitů, které uživatel poskytuje svým kmenovým zaměstnancům. Většina kontrol byla souběžně provedena u agentur práce i jejich uživatelů. Zbývajících 289 kontrol z celkového...Zkušenosti z kontrol inspekce práce u agentur práce a uživatelů

 3. Kontroly zaměstnanců při odchodu z práce

  Poslední aktualizace: 28.06.2017 - 10:08

  . druhém vytýkacím dopisu může být propuštěn z pracovního poměru? Předem je třeba zdůraznit, že právní úprava odpovědnosti za škodu obsažená v části jedenácté zákoníku práce (dále ZP) je kogentní (viz Nález ÚS č. 116/2008 Sb.) a že se od ní nelze odchýlit... Pracuji ve firmě zabývající se zpracováním barevných kovů. Bohužel jsem nikde v zákoníku práce nenašla doporučený postup, jak zajistit, aby se zaměstnanci při odchodu ze zaměstnání podrobili kontrole, včetně zavazadla. Rozumím tomu tak, že si firma..., popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Toto ustanovení je třeba vykládat v kontextu celé hlavy jedenácté zákoníku práce, neboť hned následující ustanovení (§ 249 ZP) ukládá obecnou prevenční povinnost zaměstnanci, včetně povinnosti zakročit v případě, kdy... Kontroly zaměstnanců při odchodu z práce Napsal uživatel hrubak dne 28. Červen 2017 - 10:08. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... pracovní kázně a po 2. druhém vytýkacím dopisu může být propuštěn z pracovního poměru? Předem je třeba zdůraznit, že právní úprava odpovědnosti za škodu obsažená v části jedenácté zákoníku práce (dále ZP) je kogentní (viz Nález ÚS č. 116/2008 Sb.) a že se... formulář.kontrolyzaměstnavatelézaměstnanci Pracuji ve firmě zabývající se zpracováním barevných kovů. Bohužel jsem nikde v zákoníku práce nenašla doporučený postup, jak zajistit, aby se zaměstnanci při odchodu ze zaměstnání podrobili kontrole, včetně zavazadla. Rozumím...Kontroly zaměstnanců při odchodu z práce

 4. Projekt V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 21.02.2022 - 15:25

  postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid-19  O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce ... Anotace: Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce... zaměstnavatele, organizace veřejného a soukromého sektoru. Klíčová slova: GDPR, Česká republika, pracovněprávní vztahy, BOZP, inspekce práce, zákoník práce Řešeno: 1/2019 – 12/2020 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný... BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid-19  O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2020 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce Také si můžete přečíst 21.02.2022 - K...: Cílem výzkumného úkolu je zmapovat dopad implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v prostředí ČR do pracovněprávních vztahů, také s ohledem na BOZP a kontrolní pravomoc inspekce práce ve vztahu k ust. § 316 zákoníku práce porovnat s..., organizace veřejného a soukromého sektoru. Klíčová slova: GDPR, Česká republika, pracovněprávní vztahy, BOZP, inspekce práce, zákoník práce Řešeno: 1/2019 – 12/2020 Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Odpovědný řešitel: Mgr. Denisa...Projekt V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce

 5. Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

  Poslední aktualizace: 24.01.2019 - 16:02

  na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákoníku práce přichází v úvahu sjednání kratší a změněné pracovní doby, pružné pracovní doby, práce z domova částečně nebo úplně (homeoffice, homeworking), práce na dálku (distanční..., vymezit zodpovědnosti a definovat formu předání práce, a to vše písemnou formou. Práce z domova Práce mimo pracoviště zaměstnavatele vedené pod několika pojmy jako např.: Homeoffice (bývá poskytován zaměstnavatelem jako benefit k využití čas od času..., popř. pravidelně) a Homeworking (dohodnutý výkon pracovní činnosti z domova). Tento typ práce umožňuje zaměstnancům rozvržení si pracovní doby a pracovat část týdne nebo celou pracovní dobu z domova maximálně 40 hodin týdně. Zákoník práce se u tohoto typu... flexibilní práce mít a u vybraných z nich pak jejich stručnou charakteristiku. S využitím statistických výsledků subjektivního hodnocení respondentů v rámci reprezentativního šetření kvality pracovního života 2018 článek dokládá, jak se tyto flexibilní formy... práce týkají naší ekonomicky aktivní populace, přičemž poukazuje na možné rozdíly subjektivních hodnocení podle pohlaví, věku, vzdělání a odvětvového členění. Hodnocení respondentů bylo rovněž analyzováno z pohledu práce přesčas, práce v noci a o víkendech... Flexibilní formy zaměstnání nejsou v České republice prozatím natolik běžnou praxí, jako je tomu jinde v Evropě. Nicméně i český trh práce přináší v posledních letech potřebu se těmito alternativami více zabývat, především v souvislosti s rychlým... přichází v úvahu sjednání kratší a změněné pracovní doby, pružné pracovní doby, práce z domova částečně nebo úplně (homeoffice, homeworking), práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking), dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj.... Práce z domova Práce mimo pracoviště zaměstnavatele vedené pod několika pojmy jako např.: Homeoffice (bývá poskytován zaměstnavatelem jako benefit k využití čas od času, popř. pravidelně) a Homeworking (dohodnutý výkon pracovní činnosti z domova...). Tento typ práce umožňuje zaměstnancům rozvržení si pracovní doby a pracovat část týdne nebo celou pracovní dobu z domova maximálně 40 hodin týdně. Zákoník práce se u tohoto typu opatření uplatní s některými výjimkami. Jedním z problémů mohou být u této formy...Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

 6. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ / Bourací práce

  Poslední aktualizace: 26.04.2022 - 09:35

  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ / Bourací práce Napsal uživatel hrubak dne 26. Duben 2022 - 9:35. stavebnictvístavbyprevencezaměstnávání cizincůcizinciVkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte... přihlašovací a registrační formulář. Плакат чеською та українською мовами / Plakát v češtině a ukrajinštině Soubory ke stažení:  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Bourací práceTaké si můžete přečíst 20.04.2022 - Komplikovaný únik z tělocvičny. Nedostatečně...ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ / Bourací práce

 7. Bezpečnost práce dobrovolníků

  Poslední aktualizace: 20.05.2022 - 11:21

  může dostat osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě, jehož vzor je přílohou k tomuto zákonu. Na některé dobrovolnické činnosti může být poskytnuto pracovní volno u zaměstnavatele (viz § 200 a násl. zákoníku práce). V § 5 odst. 6 zákona je... uvedeno, že při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené, kapesného a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy. Z uvedeného vyplývá, že dobrovolníci také musí být... mimo jiné školeni v BOZP. V ustanovení § 5 a § 8 zákona se ještě hovoří o přidělení osobních ochranných pracovních prostředků a vybavení pracovními prostředky. V případě, že dobrovolník je vysílán jednou organizací na práce u jiné organizace, součástí.... Nelze připustit práci, při které by byli lidé ohroženi,“ říká inspektor Milan Moravec z Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a dodává, že zatím v souvislosti s pomocí Ukrajině neobdrželi žádný podnět týkající se bezpečnosti práce dobrovolníků. Autor... pracovní volno u zaměstnavatele (viz § 200 a násl. zákoníku práce). V § 5 odst. 6 zákona je uvedeno, že při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené, kapesného a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se... použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy. Z uvedeného vyplývá, že dobrovolníci také musí být mimo jiné školeni v BOZP. V ustanovení § 5 a § 8 zákona se ještě hovoří o přidělení osobních ochranných pracovních prostředků a vybavení pracovními prostředky. V...Bezpečnost práce dobrovolníků

 8. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ / Zemní práce

  Poslední aktualizace: 18.05.2022 - 10:51

  ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ / Zemní práce

 9. Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce při práci v lese

  Poslední aktualizace: 25.06.2018 - 12:53

  obsluhy kolového nakladače. Z uvedeného příkladu vyplývá, že je nutné i nadále provádět kontroly organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, abychom eliminovali pracovní úrazy plynoucí z nezkušenosti... zaměstnanců a z nedodržování pracovních postupů. Nutné je také zdůraznit potřebu kvalitního školení, popřípadě absolvování kurzů zaměstnanců a osob provádějících práce s motorovou řetězovou pilou. ... Z praxe vyplývá, že situace v lesnictví se zlepšuje převážně v oblasti používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) a to i díky kontrolám, které jsou v terénu prováděny. Nejčastěji se proto setkáváme se špatnými pracovními postupy... Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce při práci v lese Napsal uživatel hrubak dne 25. Červen 2018 - 12:53. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační... strhl kolový nakladač i s řidičem na bok a tím způsobil pracovní úraz obsluhy kolového nakladače. Z uvedeného příkladu vyplývá, že je nutné i nadále provádět kontroly organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného... charakteru, abychom eliminovali pracovní úrazy plynoucí z nezkušenosti zaměstnanců a z nedodržování pracovních postupů. Nutné je také zdůraznit potřebu kvalitního školení, popřípadě absolvování kurzů zaměstnanců a osob provádějících práce s motorovou řetězovou...Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce při práci v lese

 10. Z. č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

  Poslední aktualizace: 30.06.2021 - 08:48

  Dne 30. 6. 2021 byl v částce 106/2021 Sb. zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. ... zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. 30.06.2021Zdroj: Sbírka předpisů ČRKrátké zprávy Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte. ...Z. č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail