Výsledky vyhledávání výrazu "dřevozpracující průmysl"

Výsledky vyhledávání

 1. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/06

  Poslední aktualizace: 29.06.2017 - 12:30

  vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK: Hodnotenie vplyvu vibrácií v... na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - seminářeRAMPAŠEK, PETER: Tripartitná konferencia BOZP na Malte... workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby výrobci informovali o zvýšeném... jednotlivým trendům a požadavkům a dále vizi staveništi 4.0.klíčová slova: staveniště - stroje a zařízení - stavby - účinnost energetická - technika stavební - trendy - průmysl 4.0 Bezpečná práca - č. 3 (2017) MARKOVÁ, IVETA - ZELENÝ, JÁN - SUCHOŇ, MAREK... pracovních (resp. dopravních) prostředků na stavbách.klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště bezpečná - správná praxe - výstavba - stavebnictví - průmysl automobilový - konference mezinárodní - semináře RAMPAŠEK, PETER: Tripartitná... Inspectorate handles chemicals in the workplace / Jak se inspektorát vypořádává s chemickými látkami na pracovištianotace: Nizozemsko má dobře rozvinutý chemický průmysl. Pod záštitou Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti je inspektorát odpovědný za to, aby

 2. Konec „klídku“ v laboratořích

  Poslední aktualizace: 26.05.2008 - 19:24

   většina vědců v těchto oborech má k aplikaci výsledků svého bádání blízko. Bohužel reforma nediferencuje. Všem měří stejně, i když je těžko porovnávat jednotlivé vědní obory mezi sebou. Firmy vynálezy potřebují Pro průmysl je výzkum nutností. Firmy, které... se snaží výstupy prodat firmám za běžnou tržní cenu. „Výzkum na vysokých školách musí přinášet výhody oběma stranám,“ upozorňuje Vladimír Volák, ředitel společnosti Ricardo, která se zabývá výzkumem pro automobilový průmysl. Volák přišel do soukromého... bádání blízko. Bohužel reforma nediferencuje. Všem měří stejně, i když je těžko porovnávat jednotlivé vědní obory mezi sebou. Firmy vynálezy potřebují Pro průmysl je výzkum nutností. Firmy, které tvrdí, že ho nepotřebují, úspěšně pracují na svém.... „Výzkum na vysokých školách musí přinášet výhody oběma stranám,“ upozorňuje Vladimír Volák, ředitel společnosti Ricardo, která se zabývá výzkumem pro automobilový průmysl. Volák přišel do soukromého sektoru z výzkumné sféry, a tak dobře chápe způsob myšlení

 3. Výběr ochranných obleků

  Poslední aktualizace: 12.08.2005 - 10:21

  je například odolnost proti protržení nebo oděru. Na pracovištích, kde je důležitá absolutní čistota (farmaceutický průmysl nebo výroba potravin), se klade velký důraz na schopnost materiálu netřepit se a neuvolňovat jednotlivá vlákna. I zde patří k... pracovištích, kde je důležitá absolutní čistota (farmaceutický průmysl nebo výroba potravin), se klade velký důraz na schopnost materiálu netřepit se a neuvolňovat jednotlivá vlákna. I zde patří k rozhodujícím kritériím otázka, jestli je výrobce nebo prodejce

 4. Důstojná práce pro všechny - téma 95. mezinárodní konference práce

  Poslední aktualizace: 05.08.2006 - 06:53

  připadá na zemědělství a 21% na průmysl. Nutnost prosadit změny na trhu práce vychází z naléhavé potřeby redukovat chudobu a nerovnost mezi národy, z technologické transformace informačních procesů, ze zvyšující se globální konkurence související s.... Po celém světě prudce narůstá počet osob starších 60 let a vzrostl počet pracujících mužů a žen starších 50 let. Na celkové míře zaměstnanosti se zvyšuje podíl sektoru služeb, který dosáhl 39 %, 40% podíl připadá na zemědělství a 21% na průmysl

 5. Technická novela zákoníku práce

  Poslední aktualizace: 12.06.2007 - 13:16

   ČMKOS. Novelu projednala rovněž plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody na svém zasedání dne 31. 5. Proč se průmysl a odbory dohodly na technické novele Je nezbytné ocenit, že po dlouhé době se opět sešli nejvyšší představitelé sociálních... rovněž plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody na svém zasedání dne 31. 5. Proč se průmysl a odbory dohodly na technické novele Je nezbytné ocenit, že po dlouhé době se opět sešli nejvyšší představitelé sociálních partnerů a jejich experti s

 6. Co říkají data o pracovních úrazech při ruční manipulaci

  Poslední aktualizace: 12.10.2007 - 14:57

  odebírání desek postižený neodhadl nasčítanou hmotnost desek (400 kg), neudržel je a desky se na něj překlopily (průmysl dřevařský). SPÚ 3.: Ve skladu překlápěl desky z umělého kamene na sebe (váha jedné 200 kg). Poté se desky převážily a zavalily ho... TPÚ při ruční manipulaci s břemeny (%) četnost TPÚ při ruční manipulaci s břemeny na 100 000 zaměstnanců lesnictví 7,4 18,9 průmysl dřevařský 6,2 8,7 odstraňování odpadu, čištění města

 7. Regiony s dlouhodobě nejvyšší úrazovostí a nemocností v ČR

  Poslední aktualizace: 21.11.2019 - 14:32

  Tachov. Obrázek 3: Ekonomická struktura okresů podle odvětví CZ-NACE (srovnání) Legenda grafu: A         Zemědělství, lesnictví, rybářství B–E     Průmysl celkem F          Stavebnictví G         Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba... republice. Jako srovnávací relativní ukazatele byly zvoleny hodnoty počtu úrazů v odvětvích přepočítané na 1000 nemocensky pojištěných (tedy zaměstnaných) osob v daném okrese (příp. v ČR). Z těchto statistik také jasně vystupuje zpracovatelský průmysl jako... terénu v jednotlivých okresech. V druhém grafu na obrázku č. 4 byl pro názornost vynechán zpracovatelský průmysl, aby bylo možno lépe zobrazit úrazovost v ostatních odvětvích. Zde jsou hodnoty úrazů řádově menší, přesto však i zde vychází ze srovnání... nejvyšší podíl má okres Tachov. Obrázek 3: Ekonomická struktura okresů podle odvětví CZ-NACE (srovnání) Legenda grafu: A         Zemědělství, lesnictví, rybářství B–E     Průmysl celkem F          Stavebnictví G         Velkoobchod a maloobchod... republice. Jako srovnávací relativní ukazatele byly zvoleny hodnoty počtu úrazů v odvětvích přepočítané na 1000 nemocensky pojištěných (tedy zaměstnaných) osob v daném okrese (příp. v ČR). Z těchto statistik také jasně vystupuje zpracovatelský průmysl... terénu v jednotlivých okresech. V druhém grafu na obrázku č. 4 byl pro názornost vynechán zpracovatelský průmysl, aby bylo možno lépe zobrazit úrazovost v ostatních odvětvích. Zde jsou hodnoty úrazů řádově menší, přesto však i zde vychází ze srovnání

 8. Se sexuálním obtěžováním se v práci setkala čtvrtina lidí

  Poslední aktualizace: 19.08.2005 - 09:36

  spolupracovníci. Se sexuálním obtěžováním se ženy setkávají často v oborech, ve kterých dominují muži (zemědělství, průmysl). I přesto česká společnost většinou vnímá sexuální obtěžování nesprávně jako umělý a zbytečně přeceňovaný problém.   Takový je... obtěžováním se ženy setkávají často v oborech, ve kterých dominují muži (zemědělství, průmysl). I přesto česká společnost většinou vnímá sexuální obtěžování nesprávně jako umělý a zbytečně přeceňovaný problém.   Takový je závěr výzkumu, který pro

 9. Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/1

  Poslední aktualizace: 02.02.2009 - 10:59

  - nemoci dýchacích cest - průmysl dřevařský - průmysl dřevozpracující - dřevo - prach - koncentrace 57 Selecting a lead hazard control strategy based on dust lead loading and housing conditions : I. methods and results. Výběr... nehodám v těchto objektech vyvarovat.         klíčová slova: objekty - průmysl - ochrana požární - nehody - požáry - příčiny 20 DUŠÁTKO, ANTONÍN: Nebezpečné kovoobráběcí stroje.         anotace: Kovoobráběcí stroje se narozdíl od strojů... - hygiena práce - kontroly - inspekce práce - rizika zdravotní - programy bezpečnosti práce - průmysl - USA 45 Measurement of the physical properties of aerosols in a fullerene factory for inhalation exposure assessment. Měření... - průmysl dřevozpracující - dřevo - prach - koncentrace 57 Selecting a lead hazard control strategy based on dust lead loading and housing conditions : I. methods and results. Výběr strategie boje proti nebezpečnému olovu, založené... slova: objekty - průmysl - ochrana požární - nehody - požáry - příčiny 20 DUŠÁTKO, ANTONÍN: Nebezpečné kovoobráběcí stroje.         anotace: Kovoobráběcí stroje se narozdíl od strojů dřevozpracujících považují z hlediska rizika za méně....         klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - kontroly - inspekce práce - rizika zdravotní - programy bezpečnosti práce - průmysl - USA 45 Measurement of the physical properties of aerosols in a fullerene factory for inhalation

 10. BOZP v Úředním věstníku EU: leden 2006 - únor 2006

  Poslední aktualizace: 13.03.2006 - 14:25

   platnost 1. 1. 1958. Cílem class=SpellE>Euroatomu je koordinovat výzkumné aktivity v oblasti jaderné energie, vytvářet Společný trh pro jaderné palivo a dohlížet na jaderný průmysl v členských zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva. Tento... tvůrcům politik na úrovni Společenství a na úrovni vnitrostátní a organizacím z průmyslu a občanské společnosti.klíčová slova: průmysl - energetika - prostředí životní - komise - poradenství Úřední věstník Evropské unie - č. L 37/1 8.2.2006... oblasti jaderné energie, vytvářet Společný trh pro jaderné palivo a dohlížet na jaderný průmysl v členských zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva. Tento dokument poskytuje přehled pokynů pro používání nařízení Euratomu č. 302/2005, který se... oblasti konkurenceschopnosti, energetiky a životního prostředí. Skupina bude vhodným způsobem poskytovat poradenství tvůrcům politik na úrovni Společenství a na úrovni vnitrostátní a organizacím z průmyslu a občanské společnosti.klíčová slova: průmysl

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail