Co říkají data o pracovních úrazech při ruční manipulaci

Materiály, břemena a předměty jsou nejčastějším zdrojem pracovních úrazů. V souvislosti s těmito zdroji úrazů dochází v podmínkách České republiky k pracovním úrazům ve více než jedné třetině evidovaných případů. K polovině těchto pracovních úrazů dochází při ruční manipulaci s břemeny. Příspěvek přináší souhrnný přehled o vývoji a struktuře pracovní úrazovosti související s materiály, břemeny nebo předměty a o pracovní úrazovosti při ruční manipulaci s břemeny v České republice za poslední pětileté období

Úvod

Úvod

Nesprávná nebo nebezpečná manipulace s různými typy břemen je příčinou různých tělesných potíží, které mohou vyústit v trvalá onemocnění svalově kosterního aparátu. Manipulace a jiné zacházení s materiály, břemeny a předměty je však rovněž zdrojem náhlého poškození zdraví – pracovních úrazů. Materiál, břemena, předměty jsou nadto zdrojem pracovních úrazů nejčastějším. Významný podíl těchto úrazů tvoří ruční manipulace s břemeny.

Ruční manipulací se obecně míní souhrn operací spočívajících převážně v přepravě materiálu, nakládce a vykládce, jeho skladování, balení a vážení, měření jeho množství, jakož i v technologických manipulacích a úklidových pracích bezprostředně souvisejících s výrobním procesem. Ruční manipulací se rozumí každá činnost vyžadující lidské síly ke zvedání, ukládání, přenášení nebo jiný pohyb s břemenem či jeho držení [1].

Informace o uvedených pracovních úrazech byly získány z dat informačního systému o pracovních úrazech, který zajišťuje a vede Státní úřad inspekce práce (SÚIP) podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Primárním zdrojem dat byly záznamy o úrazech s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a informace o smrtelných pracovních úrazech, ke kterým v České republice došlo v období let 2001 - 2005.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail