Vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Zdroj: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako řídící orgán Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), vyhlašuje dne 28. 2. 2007 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z tohoto programu. Tato výzva je určena pro všechna opatření CIP EQUAL.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako řídící orgán Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), vyhlašuje dne 28. 2. 2007 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z tohoto programu. Tato výzva je určena pro všechna opatření CIP EQUAL.

Program Iniciativy Společenství EQUAL je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na CIP EQUAL je v České republice vyčleněno 43.973.880 EUR (1.363.190.000 Kč). Podpora z CIP EQUAL je určena na vývoj a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. Vzhledem k tomu, že CIP EQUAL je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce, zapojené subjekty mají možnost získat a využít zkušenosti i v jiných zemích EU.

Pro tuto dodatečnou výzvu má Česká republika k dispozici 119.039.238 Kč. Projekty realizované v oblastech Cíle 1 (území ČR mimo Hl. m. Prahy) budou financovány ze 75 % Evropským sociálním fondem a ze 25 % státním rozpočtem, zatímco projekty v oblastech Cíle 3 (území Hl. m. Prahy) budou financovány z 50 % Evropským sociálním fondem a z 50 % státním rozpočtem.

Předložené projekty musí být zaměřeny na realizaci mainstreamingových aktivit (hodnocení, šíření a prosazování inovací do politik a praxe) v tématické oblasti dle daného opatření CIP EQUAL. Projektové aktivity mohou být naplňovány již podpořenými rozvojovými partnerstvími (příjemci pomoci z CIP EQUAL) či ad hoc vytvořenými partnerstvími dalších právnických osob.

Více informací o Programu Iniciativy Společenství EQUAL a výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí grantů v rámci příslušných opatření CIP EQUAL je možno získat na stránkách www.equalcr.cz nebo na e-mailové adrese equal.nps@cz.pwc.com.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail