Vybrané přístupy k definování smyslu zóny havarijního plánování

Jedním z nástrojů v rámci prevence závažných havárií pro vymezení dosahů účinků průmyslových havárií a následnou ochranu obyvatelstva je vymezení zóny havarijního plánování. Příspěvek je určen především čtenářům se znalostí problematiky.

Část 1.

Část 1.

Úvod

V rámci České republiky je samotné stanovení zóny upraveno vyhláškou č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu (dále jen vyhláška) [2] . Tato vyhláška vychází z principů metody IAEA-TECDOC-727 - Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries (dále jen metoda) [1] . Samotná metoda, poukazuje na fakt, že není vhodná pro tvorbu havarijního plánu pro zvláštní (mimořádné) situace (průmyslová činnost v obydlené oblasti). Přesto jsou její principy a postupy v českých podmínkách k tomuto účelu dosud využívány.

Odborná vědecká obec zaměřená na řešení problematiky prevence závažných havárií (dále jen PZH) v ČR si však uvědomuje, že postup stanovení hranice zóny havarijního plánování (dále jen zóna), je třeba upravit tak, aby odrážel aktuálnost vyplývající z nejnovějších poznatků vývoje v oblasti zvyšování kvality ochrany obyvatelstva.

Proto byl v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2-VS) podán a schválen projekt „Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva“ (OPTIZON). Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je jasné vymezení účelu/smyslu zóny, který v současnosti není zcela zřetelný.

Tento krok se může zdát z pohledu celé této problematiky zanedbatelný, popřípadě jednoduchý, avšak opak je pravdou. Představuje jednu z nejdůležitějších etap hledání přístupu ke stanovování zóny a to proto, že udává směr rozhodující k nalezení požadovaného cíle. Smysl zóny tedy znázorňuje nejen to, co s danou problematikou souvisí, co ji vymezuje, ale také odkazuje k nastávajícím krokům.

Samotný příspěvek se tedy zaměřuje na poukázání možných přístupů k vymezení smyslu zóny. Dále je v rámci příspěvku provedena analýza základních projevů a efektů havarijních událostí dle vyhlášky, potažmo související metody, která poukazuje na nedostatky stávajícího přístupu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail