Vibrace

Vznik vibrací, hodnocení a povolené hodnoty. Vliv vibrací na zdraví člověka a možnosti prevence.

Co jsou vibrace?

Vibrací se rozumí mechanické kmitání a chvění prostředí.

Jak vznikají?

Vibrace vzniká pohybem pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své rovnovážné polohy. Konkrétně chodem strojů a přístrojů, motorů dopravních či jiných prostředků, ale i třeba lodní paluby vlivem mořských vln. Z těchto zdrojů se přenášejí vibrace na člověka přímo nebo prostřednictvím dalších materiálů, médií a zařízení (sedadlem traktoru, palubou lodi, plošinou vrtné soupravy, podlahou bytu v blízkosti zdrojů vibraci apod.).

Čím jsou vibrace charakterizovány?

Vibrace jsou určovány frekvencí (kmitočtem), amplitudou (rozkmitem), rychlostí, zrychlením, časovým průběhem, směrem.

Jak jsou vibrace hodnoceny?

K hodnocení vibrací jsou nejčastěji používány:
- směnová vážená hladina zrychlení vibrací vyjadřovaná v decibelech (dB) za 8 hodin;
- směnová vážená efektivní hodnota zrychlení vyjadřovaná v m.s-2 za 8 hodin.

Jaké jsou povolené hodnoty?

U vibrací přenášených na ruce jsou povolené hodnoty 123 dB za 8 hodin (směnu) nebo 1,4 m.s-2 za 8 hodin a jsou stanoveny tak, že při jejich dodržení nedojde při každodenní práci k poškození zdraví z vibrací (za dobu zhruba 42 roků). Naproti tomu hodnoty 137 dB za 8 hodin nebo 7,1 m.s-2 nelze překročit ani krátkodobě, neboť hrozí i při expozici menší než 20 minut poškození zdraví.

Jak se vibrace přenášejí a jak poškozují zdraví člověka?Obecně lze říci, že každá část těla a tkáně rezonuje s jinou frekvencí vibrací a při určitém kmitočtu dochází v orgánech a tkáních k zesílení účinku. Účinek je vázán na druh vibrací, které se dělí podle způsobu přenosu:

 • celkové vibrace přenášené na sedící či stojící osobu z vibrujícího sedadla nebo plošiny způsobují rezonance části těla nebo tkání, zvýšené napětí svalů udržujících tělo ve stabilní poloze, mají nepříznivý vliv na páteř;
 • celkové vibrace v budovách - působí především rušivě, a to i vtom případě, že se nepřenášejí přímo. Stačí pohyb zavěšených předmětů apod.;
 • celkové vertikální vibrace o frekvenci nižší než 1 Hz, zejména pak o kmitočtu 0,3 - 0,6 Hz, vyvolávají tzv. kinetózy, které se projevují nevolností, zvracením, bledostí apod.;
 • místní vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji jsou nejčastější a z hlediska  zdravotního nejzávažnější. Způsobují poškození:a) kostí, kloubů, šlach a svalů,b) onemocnění cév, c) postižení nervů;
 • místní vibrace přenášené zvláštním způsobem na část těla, k němuž zdroj přiléhá a kam se vibrace přenášejí. Např. křovinořez - stehno, malá pánev; motorový nosič - páteř, případně hlava apod.

Upozornění! Pro ženy a těhotné ženy platí zákaz prací spojených s působením vibrací. (Vyhláška č. 261/1997 Sb.)

Jaké jsou možnosti prevence?

 • Kolektivní ochrana
  - výběr strojů a nástrojů s nízkými hodnotami vibrací;
  - vývoj a změny technologií zkracující dobu expozice a umožňující její častější přerušování;
  - snížení vibrací stavebních, zemních, lesnických a zemědělských strojů odpružením sedadel apod.
 • Osobní ochrana
  - osobní ochranné pracovní prostředky, např. rukavice, poskytují pouze malou ochranu;
  - zajištění ochrany před prochladnutím rukou i těla u prací spojených s působením vibrací, které mohou překračovat nejvyšší přípustné hodnoty.
 • Lékařské preventivní prohlídky
  - vstupní, periodické a výstupní. Jsou povinné u osob vykonávajících práce určené jako rizikové okresním nebo krajským hygienikem.

ZDROJ: Propagační tiskovina Státního zdravotního ústavu. 1998.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail