Nárok na příplatek za práci ve ztíženém prostředí a informaci o výsledcích měření

Zdroj: 

Pokud jako zaměstnanci musíme chodit na preventivní vyšetření sluchu audio a máme také bezpečnostní přestávky z tohoto důvodu, měli bychom dostávat od zaměstnavatele příplatek za práci v hlučném prostředí? Můžeme po zaměstnavateli požadovat výsledky měření?

Na příplatek za práci ve ztíženém prostředí je nárok v případech uvedených v tomto článku. Týká se mimo jiné i hluku a vibrací, pokud jsou překračovány přípustné expoziční limity. Zřejmě to u vás takto je, když máte stanoveny tyto prohlídky a bezpečnostní přestávky. Podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, se bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. A to platí i pro vibrace. 

Výsledky měření můžete požadovat. Na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., kde je v § 9 odst. 3 písm. d) uvedeno, že školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům hluku, jehož hodnoty překračují jejich přípustný expoziční limit, musí obsahovat zejména informace o výsledcích měření hluku. Dále také podle § 106 odst. 1 zákoníku práce (ZP) má zaměstnanec právo na informace o rizicích své práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. A podle § 103 odst. 1 písm. f) ZP má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP podle ZP a podle zvláštních právních předpisů (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. O projednání BOZP se zaměstnanci se hovoří i v § 280 ZP. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail