V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“

Zdroj: 

Dalším dvanácti společnostem bylo 16. května 2017 v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. Mezi oceněnými společnostmi byla nejen společnost MONTIX, a.s., která se do programu „Bezpečný podnik“ zapojila poprvé, ale i například společnosti Synthomer a.s. a Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov, které toto osvědčení obhájily již posedmé.

Zástupcům celkem 12 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 82 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 16. 5. 2017 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:

 • BLOCK a.s.
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • KOPOS KOLÍN a.s.
 • Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
 • Lovochemie, a.s.
 • MONTIX, a.s.
 • Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov
 • Pražská energetika, a.s.
 • PREdistribuce, a.s.
 • Siemens, s.r.o., o. z. Elektromotory Mohelnice
 • Synthomer a.s.
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

Autor článku: 
Předávání cen v programu Bezpečný podnik se konalo v Obecním domě v Opavě
Cena za Bezpečný podnik
JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, MPSV
Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor
Předávání cen v programu Bezpečný podnik
Předávání cen v programu Bezpečný podnik
Předávání cen v programu Bezpečný podnik
Předávání cen v programu Bezpečný podnik
Předávání cen v programu Bezpečný podnik
Osvědčení Bezpečný podnik

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail