Startuje dětská výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci 

Zdroj: 

V současné době dochází k dynamickému rozvoji v oblasti digitálních technologií, a na pracovištích se tak často setkáváme s roboty, koboty, monitorovacími technologiemi, inteligentními osobními ochrannými pracovními prostředky, průmyslovými exoskeletony a virtuální realitou, která je využívána pro školení zaměstnanců.

Téma digitalizace není jen výsadou pracovního světa. Týká se nás všech, včetně dětí. Ty by se od útlého věku měly učit chápat potřebu chránit si zdraví a nést za ně odpovědnost. Proces učení obnáší nejen získávání znalostí, ale i dovedností a návyků. Díky instruktážně zvolenému pojetí soutěže by mladí lidé měli být schopní poradit či doporučit správnou praxi ostatním.

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Důležité je zapojit mladé lidi teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí předcházet významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovištích vzniknout. 

Zadání soutěže Lidé a roboti při práci vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

Soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které nad soutěží již tradičně převzalo záštitu, a ve spolupráci s partnery soutěže. Mediálními partnery soutěže jsou společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., a oborové portály BOZPinfo.cz a BOZPprofi.cz. 

Mladí umělci budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let11 až 16 let. Své práce mohou přihlašovat do 31. března 2024.

Doručené soutěžní práce zhodnotí odborná porota. Výsledky soutěže organizátor vyhlásí v květnu 2024 na slavnostní akci v Praze. Zde budou pěti vítězům v každé kategorii předány hodnotné ceny. Ceny si odnesou i školy a školská zařízení, jejichž zaslané práce se umístí na prvním místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_lide-a-roboti-pri-praci.php.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail