V ČR legálně pracuje více než 230 tisíc cizinců

Zdroj: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na území České republiky k 31. prosinci 2009 evidovalo 230 709 legálně pracujících cizinců. Nejvíce se jich uplatňuje ve zpracovatelském průmyslu a nejčastěji jsou zaměstnáváni jako pomocné a nekvalifikované síly.

Z celkového počtu zahraničních zaměstnanců tvoří nejpočetnější skupiny ze zemí Evropské unie Slováci (98 129 osob), Poláci (20 278 osob), Bulhaři (4 578 osob), Rumuni (3 780 osob) a Němci (2 989 osob). Z tzv. třetích zemí to jsou Ukrajinci (57 478 osob), Moldavané (5 706 osob), Mongolové (4 205 osob), Vietnamci (3 670 osob) a Rusové (3 612 osob).

Kromě zpracovatelského průmyslu (67 704 osob) se nejvíce cizinců v loňském roce uplatnilo ve stavebnictví (46 823 osob), obchodu, oprav spotřebičů a motorových vozidel (24 455 osob), ve vědě, výzkumu a technice (15 774 osob) a v administrativě (13 541 osob).

Cizí státní příslušníci zaměstnaní na území ČR, vyjma výše zmíněných pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (72 885 osob), nejčastěji pracují jako řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři (48 601 osob), obsluha strojů a zařízení (34 906 osob), vědečtí a odborní duševní pracovníci (20 893 osob), techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech (19 772 osob).

Hlavním důvodem pro pobyt cizinců na území ČR je dle publikace Českého statistického úřadu „Život cizinců v ČR (2009)“ ekonomická motivace, a proto největší skupinu tvoří lidé v produktivním věku. Ke konci roku 2009 jich ale v ČR legálně pracovalo o téměř 54 tisíc méně než v předchozím roce.

Úbytek zahraničních zaměstnanců souvisí s celkovým vývojem na trhu práce ČR, který je ovlivněn dopady světové hospodářské krize – došlo k poklesu nabídky práce a poptávka po zaměstnání z řad občanů ČR vzrostla. Vstup cizích státních příslušníků na český trh práce reguluje MPSV prostřednictvím úřadů práce. Více o postoji MPSV k problematice se dočtete zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7854/tz_131109a.pdf

Propouštění zahraničních pracovníků s sebou přineslo řadu dalších problémů. Na ztížení pracovních podmínek v ČR reagoval například projekt „Dobrovolné návraty“, který proběhl v roce 2009 pod záštitou Ministerstva vnitra ČR. Více naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-dobrovolnych-navratu-uspesne-ukoncen.aspx

Změnu do oblasti zaměstnávání cizích státních příslušníků má vnést novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která už prošla připomínkovým řízením. V případě schválení úpravy dojde ke zpřísnění podmínek činnosti agentur práce za účelem vyšší kvality poskytovaných služeb a eliminace těch zprostředkovatelů, kteří často právě v souvislosti se zaměstnáváním cizinců porušují zákon.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail