Úklid v prodejně po znečištění kyselinou fluorovodíkovou

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Do prodejny hraček, kde jsem vedoucí, se vloupal zloděj a vylil tam cca 1 l kyseliny fluorovodíkové. Na místo byla přivolaná chemická jednotka hasičů, která viditelnou tekutinu zneutralizovala. Problém byl v odvětrání prostoru, protože uvnitř nejsou žádná okna ani jiný východ. Po zásahu mi prodejnu předali s tím, že je tam nutno provést konečný úklid zásaditým roztokem a prostor řádně odvětrat. Majitelka požaduje po zaměstnankyních, aby tam tento úklid provedly. Vzbuzuje ve mně obavy, že dle instrukcí se toto musí provádět v silných gumových rukavicích a že se prostor řádně neodvětrával. Přece jen jsem byla před zásahem hasičů ve styku s výpary a nadýchala jsem se. Měla jsem mírné zdravotní potíže, byla jsem v nemocnici na pozorování a dostávala kyslík. Mám tedy obavy ve stejné prodejně provádět tento nařízený konečný úklid zásaditým roztokem a dýchat tam. Může mě k tomu majitelka obchodu nutit?

Dobrý den, v tomto případě doporučuji obrátit se na odbornou firmu, která by v tomto uzavřeném a nevětratelném prostoru, kde se nedají v ovzduší i na podlaze vyloučit zbytky kyseliny fluorovodíkové, konečný úklid provedla. Prodavačky v prodejně hraček jistě nejsou proškoleny pro tento typ práce ani vybaveny potřebnými OOPP. Kyselina fluorovodíková je klasifikována jako vysoce toxická látka, má silně leptavé účinky na pokožku a silně dráždí dýchací orgány. Potřísnění  pokožky kyselinou fluorovodíkovou může způsobit špatně se hojící hluboké rány, které zpočátku nemusí bolet nebo pálit, u zředěných roztoků se mohou příznaky poleptání objevit až za několik hodin.

Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Autor článku: 

Komentáře

Dobrá rada nad zlato

10.06.2013 - 11:14 Radoslav Vlasák
Jistě - po odborné stránce je odpověď na dotaz perfektní. Jenom tak trochu pomíjí současný stav v oblasti zaměstnanosti. Nechci být prorokem, ale pokud by - zejména v tomto případě - zaměstnankyně odmítla nařízený úklid provést (byť k tomu má zákonný důvod), nejspíš by si dlouho zaměstnání v této prodejně neudržela. Přesně ve stylu "chci-li psa bít, hůl si vždycky najdu". Nebylo by - zejména v takových případech - na místě, aby majiteli či provozovateli nařídil kompetentní orgán (hygienici, hasiči?), že nezbytná opatření musí nechat provést odbornou firmou? Možná, že i naše legislativa takový postup umožňuje, jenom se do důsledků nevyužívá.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail