Ukládání nástroje na pracovní stůl

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.

Mám dotaz ohledně odkládání úhlové brusky na pracovním stole. Je v nějakém předpisu upraveno, v jaké poloze má být uložena na pracovním stole úhlová bruska po dokončení práce? Konkrétně mám na mysli, zda má byt položena kotoučem dolů (ochranný kryt z části shora překrývá kotouč) a nebo kotoučem nahoru (kotouč zcela odhalen - ochranný kryt pod kotoučem).

K Vašemu dotazu sděluji, že je na zaměstnavateli (provozovateli daného zařízení), aby vyhodnotil konkrétní rizika při používání příslušného zařízení a přijal a realizoval taková opatření, aby práce s ním byla maximálně bezpečná. Při provozování zařízení je povinen akceptovat pokyny výrobce tohoto zařízení (návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu).

Povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost práce při provozování strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí je stanovena v § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví zejména nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a také vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (viz § 201 - Mechanické ruční nářadí, odst. 7, které zní: Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu).

Závěrem uvádím, že na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, Státní úřad inspekce práce a místně příslušné oblastní inspektoráty práce poskytují zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, včetně bezpečnosti práce. Vyjádření k dotazu je pouze prezentací odborného názoru správního orgánu k dané problematice, nemůže však být právně závazné.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail