Ukládání acetylenových láhví

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Měl bych dotaz ohledně práce s acetylenovými láhvemi. Mohou být při práci společně v jednom koši prázdné a plné láhve, nebo musí být odděleny?

U tlakových láhví musí být zajištěna jejich bezpečná přeprava, používání a skladování. Jelikož z Vašeho dotazu není jednoznačně patrné, o jakou fázi nakládání s tlakovými láhvemi se jedná, je nutné zůstat v obecné rovině.

O zacházení s tlakovými nádobami na plyny a jejich skladování hovoří ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, a to konkrétně v části 7 a části 10, kde se mimo jiné uvádí, že:

  • nádoby musí být zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu,
  • zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem musí mít tento klobouček nasazený,
  • samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu,
  • nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu,
  • ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné nádoby, musí být nádoby uloženy odděleně,
  • místa pro uložení nádob musí být označena tabulkami: PLNÉ NÁDOBY (láhve) a PRÁZDNÉ NÁDOBY (láhve).

Pokud se však jedná o uložení a umístění tlakových láhví (nejedná se o skladování) na pracovištích, musí být, mimo jiné, tlakové láhve rovněž zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu, např. řetízkem. Prázdné nádoby musí být ukládány za stejných podmínek jako plné nádoby a zásobní i prázdné nádoby opatřené snímatelným kloboučkem, který musí mít nasazený. Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu je důležité, aby stav příslušné tlakové láhve na pracovišti byl jednoznačně identifikovatelný, tzn., zda se jedná o tlakovou láhev plnou, prázdnou nebo poškozenou, která je určena k výměně.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail