Tajemství úspěchu tkví v lidech

Zdroj: 

Mají zjištěno, že investice do zdraví zaměstnanců se vyplatí a jejich úspěch to potvrzuje. Dovolená navíc, pružná pracovní doba, pohybové aktivity a v neposlední řadě příjemná přátelská atmosféra je u nich samozřejmostí. Řeč je o firmách, které pravidelně získávají ocenění v programech Bezpečný podnik, Správná praxe a Podnik podporující zdraví.

Část 1.

Část 1.

Zástupci některých z nich přišli představit své projekty na podporu bezpečnosti práce a zdraví na akci Kulatý stůl k celoevropské kampani Zdravé pracoviště zvládne i stres, která se konala 6. listopadu 2014 v restauraci Potrefená husa v Praze 2.

Firma Ferring Léčiva je velmi hrdá na ocenění Podnik podporující zdraví a letos nově i na titul Bezpečný podnik. „Jsme atraktivnější jako zaměstnavatel externě i interně,“ říká Hana Salačová Svobodová, personalistka firmy. Vedou databázi potenciálních zaměstnanců, kteří mají zájem ve firmě pracovat, proto nemusí v případě potřeby dávat vysoké finanční částky na výběrová řízení. Ve firmě se podílejí na BOZP všichni zaměstnanci, přicházejí i s vlastními nápady na zlepšení.

Firma poskytuje svým zaměstnancům poradenství ohledně psychosociálních rizik, pořádají přednášky z oblasti zdraví, každý měsíc ovocný den, kdy zaměstnanci dostávají ovoce zdarma. Snaží se zaměstnancům vyjít vstříc i v plánování směn v rámci sladění pracovního a rodinného života. Muži mají nárok na tzv. otcovské volno (v prvních dvou týdnech od narození dítěte má otec dítěte nárok na jeden volný placený den).

Jaderná elektrárna Dukovany (součást ČEZ, a. s.) získala osvědčení Bezpečný podnik již pošesté, je tedy bezpečným podnikem nepřetržitě již 18 let. O motivaci zaměstnanců k vyššímu zájmu o BOZP pohovořil Michal Kleinhampl, vedoucí útvaru BOZP. Motto projektu na podporu BOZP v ČEZ „Zvýšení úrovně BOZP“, jehož cílem je především zvýšení úrovně bezpečného chování, zvýšení výkonnosti, dosažení vysokého standardu bezpečnostních prvků, snížení úrazovosti, je „Dělat věci správně, i když se nikdo nedívá.“ Do projektu se snaží zapojit i dodavatele.

Pracovní úrazovost se u nich v posledních letech pohybuje na historických minimech. Vyplácí se jim, že se rozhodli jít cestou tzv. pozitivní motivace – oceňování správného chování. Na konci každého měsíce je vyhodnocen pracovník, který má nejvíce ocenění od svého vedoucího za bezpečný přístup, bezpečné chování, za správné používání OOPP apod. a dostává tričko. Po třech měsících je nejlepší ze skupiny odměněn hodnotnější cenou, která je předána na slavnostním obědě za účasti ředitele elektrárny.

Žádná česká legislativa nevyžaduje podporu zdraví na pracovišti, ale v souvislosti s ní stoupá produktivita. 1 euro vložené do podpory zdraví se může vrátit až pětkrát,“ říká Vladimíra Lipšová ze Státního zdravotního ústavu.

V rámci projektu SLIC 2012 zaměřeném na psychosociální rizika byla provedena analýza psychosociálních rizik, které se zúčastnilo 27 evropských zemí, celkem bylo navštíveno 10 tisíc pracovišť. V ČR 1723 zaměstnanci z 55 podniků vyplnili dotazníky, které měly v deseti otázkách postihnout největší šíři psychosociálních rizik. Velmi dobré hodnocení bylo zaznamenáno u 22 % podniků (identifikují rizika, činí opatření, zabývají se problematikou). Na druhé straně má většina podniků velmi malé znalosti o stresu. Velmi dobře byly hodnoceny vztahy se spolupracovníky, to, že se na zaměstnance zaměstnavatel může spolehnout, a odstraňování bezpečnostních rizik zaměstnavatelem.

Prvním představitelem veřejné správy, který dostal ocenění Podnik podporující zdraví, je Krajský úřad Kraje Vysočina, který tento titul obhájil již potřetí. Jak podporují zdraví zaměstnanců, přišla prezentovat Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů.

Na podpoře zdraví zaměstnanců pracuje skupina složená ze zástupců několika oddělení. Organizace využívá zvýhodněné nabídky od externích dodavatelů směřující k podpoře zdraví svých zaměstnanců, jejich duševní a sociální spokojenosti. Součástí podpory zdraví jsou také vzdělávací aktivity na téma syndrom vyhoření, kurz první pomoci, seminář na téma závislosti „Od rendez-vous s panem Nikotinem až po sňatek s paní Zubatou“. Příspěvek zaměstnavatele lze využít na cvičební, relaxační pobyty, pomůcky pro zdravotně hendikepované, úhradu vyšetření, která nejsou běžně hrazená ze zdravotního pojištění apod. Na žádost zaměstnanců se kupují zdravotní pomůcky (podložky pod nohy, balóny na sezení). Pružná pracovní doba umožňuje sladění pracovního a rodinného života, zaměstnanci mohou čerpat 3 dny neplaceného volna ze zdravotních a sociálních důvodů. Pro děti zaměstnanců je v sídle zaměstnavatele zajištěna mateřská škola. Úřad podporuje i sportovní a kulturní aktivity.

V národním kole zvítězila a do mezinárodního kola soutěže Ceny za správnou praxi postoupila firma Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx Holešov. Projekt „Efektivní komunikace se zaměstnanci a jejich zapojení do řízení BOZP jako nástroje ke snížení stresu na pracovišti“ přišli představit Tereza Vlčková, projektová specialistka a Lukáš Juřenčák, bezpečnostní technik. Z výsledků průzkumu mezi zaměstnanci k pohodě na pracovišti, který byl proveden v roce 2012, vyplynulo, že 65 % dotazovaných zaměstnanců pociťuje v zaměstnání nadměrný stres.

Proto vznikl akční tým Nestlé a já, který se zaměřil na psychosociální problémy. Z průzkumu, který měl 109 otázek a zúčastnilo se ho přes 90 % zaměstnanců, vyplynulo, by se měli více zabývat psychologickými potřebami zaměstnanců. Pro firmu průzkum dopadl pozitivně - 73 % zaměstnanců by Nestlé doporučilo jako zaměstnavatele a 85 % zaměstnanců uvedlo, že Nestlé poskytuje bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

I tato firma poskytuje zaměstnancům příspěvky například na dovolenou, kulturu, sport, v rámci sladění pracovního a rodinného života dostávají dovolenou navíc, možnost práce z domova, částečných úvazků, firma podporuje rodiče při odchodu na rodičovskou dovolenou a při návratu z ní. To, že se lidé k nim vracejí a nemusí vyhlašovat výběrová řízení, považují za velký benefit pro firmu.

Do BOZP se snaží zapojit všechny zaměstnance, každý měsíc pořádají dílenské schůzky na pracovišti, kde zástupci managementu hovoří se zaměstnanci na různá témata včetně BOZP. Do schránky důvěry mohou zaměstnanci i anonymně psát své připomínky a problémy.

Vyhověli požadavkům zaměstnanců scházet se na neformálních akcích. Pořádají například branný den za účasti managementu. Snaží se motivovat zaměstnance k pohybu, pořádají sportovní turnaje, platí zaměstnancům startovné například na běžeckých závodech, zajišťují informace z oblasti výživy apod.

Odbory v Nestlé mají velkou váhu, Nestlé je sociální firma, která se snaží pro zaměstnance dělat maximum,“ říká Lukáš Juřenčák.

Obr. Nestlé

branný den Nestlé na téma "Nemocnice na kraji města"

Obr. Nestlé

tenisový turnaj Nestlé

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail