Tabulka zkratek a internetových adres národních institucí v normalizaci, ve zkušebnictví, v akreditaci, v metrologii a v dozoru nad trhem v zemích EU

Tabulkový výčet členských států EU s odkazy na instituce zajišťující dozor nad trhem, kvalitou výrobků, služeb a dalších úkonů potřebných k vývoji moderní ekonomiky.

Národní instituce v oblasti normalizace, zkušebnictví, metrologie a akreditace mají důležitou integrální funkci z hlediska dozoru nad trhem, zajišťování kvality výrobků a služeb a dalších úkonů potřebných k vývoji moderní ekonomiky. Soustředí se v nich odborníci z praxe a odborní referenti, kteří nabízejí kontrolu podle zaměření institutu ale i například poradenské služby problémových dovozů výrobků nebo kvality domácích výrobků a další. U některých těchto institucí působí různé komise, rady a inspekční orgány, které mohou pomoci z hlediska řešení sporných otázek nebo i problémů v souvislosti s právem EU.

Při sestavování tabulky se vycházelo z členství národních institucí v mezinárodních nevládních organizacích jako jsou CEN, EUROMET, EA, EUROLAB a v neposlední řadě i v PROSAFE. Samotné mezinárodní organizace jsou platformou pro jednání o mezinárodní spolupráci a řešení vývojových odborných problémů. Navíc představují vhodnou půdu při přípravě mezinárodních smluv o vzájemném uznávání výsledků (i přípravou na další aktivity). Takové smlouvy již existují a jejich vysvětlováni může být motivem dotazů a informací požadovaných v národních institucích. V některých oborech (např. akreditace, dozor nad trhem) existuje více národních institucí, které plní předeslanou funkci. Při podrobnějším hledání je vhodné hledat na webových stránkách (např. www.european-accreditation.orgwww.prosafe.org).

Využití tabulky je možné na mezinárodním poli v orientaci v oblasti nových technologií a s tím souvisejících společných projektů, kdy je možné přes tyto instituce nalézt partnery do řešení úkolů. Názvy národních institucí pro jeden oborový záměr se liší a často jejich jméno nepředstavuje jedinou činnost uvedenou v názvu. Navíc tradiční dělení na instituce pouze pro normalizaci, zkušebnictví, metrologii a akreditaci se v některých zemích nezachovává. Zaměření národních institucí se někdy slučuje dohromady do několika činností, například související metrologii a akreditaci. Jsou i další možnosti nebo i navazují další instituce v souvislosti se státní administrativou.

Vedle vlastního zaměření instituce se projevují i v činnosti národních institutů určitá specifika v perspektivních oborech, které se v jednotlivých zemích vyvíjejí. Jsou to například internet a jeho využití při měřeni (Velká Británie), lasery a optika v Německu a další, které jsou předpokladem k inovacím a k vývoji nových technologií.

Navazující tabulka si klade za cíl pomoci při hledání informací ze zemí, kam směřuje určitý záměr například obchodní zásilky nebo spolupráce a je nutná nebo vhodná informace z druhé země. Mohou to být informace i z oblasti, v jakých a kde se provádí kontrola a inspekce zboží ve druhé zemi. Je předpoklad, že postupy by měly být jednotné v členských státech EU. Jsou ale známé specifické případy, kdy národní právo se klade v členské zemi před právo EU.

Předcházející komentář byl úvodem k nadále uváděné tabulce s tím, že chtěl poukázat na účelnost, ale i možné využití tabulky při hledání řešeni vzniklých problémů v zemích EU.

Tabulka představuje výčet členských států EU pro období 2004 až 2007. Autor by chtěl touto cestou poděkovat okruhu všech jeho stálých kolegů a spolupracovníků z uvedených českých národních institutů, kteří pomohli při hledání informací do tabulky.

 

ZDROJ:
Šandera, Miloslav. Tabulka zkratek a internetových adres národních institucí v normalizaci, ve zkušebnictví, v akreditaci, v metrologii a v dozoru nad trhem v zemích EU. Zpravodaj technické inspekce, č. 3, 2005, s. 12 – 14.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail