databáze

04.09.2023
Databázy a informačné systémy predstavujú užitočné nástroje na podporu rozhodovania v rámci procesu prevencie vzniku závažných priemyselných havárií (ZPH) ale aj vo fáze ich zdolávania a samotného riešenia po ich vzniku. Tieto informačné systémy sú vytvorené na základe databáz, ktoré združujú informácie o už uskutočnených haváriách. Cieľom vytvárania databáz je čerpať z informácií zoskupených v nich a predchádzať rovnakým alebo podobným incidentom v budúcnosti („lessons learned“). Účelom všetkých databáz je uľahčiť výmenu skúseností získaných z chemických havárií s prítomnosťou NL. Konečným cieľom je zvyšovanie úrovne kvality prevencie pred ZPH s prítomnosťou nebezpečných látok a zmierňovať možné následky v prípade ich vzniku. V článku sú predstavené najpoužívanejšie databázy a informačné systémy používané nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii aj mimo nej.
08.11.2017
Zdroj:
Na dotaz odpověděla redakce BOZPinfo.
10.02.2017
Zdroj:
Představujeme Vám novinku na oborovém portálu BOZPinfo - Katalog OZO, který navazuje na povinná data o odborně způsobilých osobách (http://www.ceskyfocalpoint.cz) a rozšiřuje je o kontaktní údaje.
30.01.2009
Článek se věnuje problematice integrace (propojování) informačních systémů a jeho řešení ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. V úvodu se zabývá důležitostí informací pro podniky a organizace. Pak navazuje obecně na integraci heterogenních informačních systémů a představuje informační systémy VÚBP, v.v.i., které vytváří v rámci své výzkumné činnosti. Poslední část se věnuje možnosti integrace do prostředí informačních systémů ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., tzn. integraci informačních systémů týkající se oblasti BOZP.
21.10.2005
Zdroj:
Řešení pro evidenci a správu chemických látek přináší databázové informační systémy. Jedním z nich je chemický informační systém CLAKS a jím používaná databáze chemických látek TOXI.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail