Startuje 13. ročník mezinárodní soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP

Nedílnou součástí kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku je i mezinárodní soutěž Ceny za správnou praxi určená podnikům, které věnují pozornost nejen bezpečnosti práce, ale i zdraví svých zaměstnanců s cílem udržet si kvalifikované zaměstnance staršího věku.

Ceny budou uděleny společnostem a organizacím, jež prokazují velkou odhodlanost při řízení BOZP a zároveň zohledňují věk zaměstnanců. Které české podniky tuto problematiku zvládají nejlépe, ukáže 13. ročník národní části této soutěže, který právě startuje. „Delší pracovní kariéra s sebou přináší vyšší nároky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Čím lepší je práceschopnost pracovníků před jejich odchodem do důchodu, tím kvalitnější je i jejich pozdější život ovlivněný nižší nemocností a lepší duševní a fyzickou kondicí. To se pak například odráží i v nižších nákladech na zdravotní péči. Brát problematiku aktivního stárnutí vážně se vyplatí, nejen samotným pracovníkům, ale i jejich zaměstnavatelům. Důležité je věnovat se prevenci, podpoře zdravotního stylu a zdravého pracovního prostředí již na začátku profesní dráhy pracovníků,“ říká JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním partnerem Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA), vyzývá k předložení projektů svědčících o úspěšných postupech při zavádění opatření pro zvládání řízení BOZP pro starší pracovníky. MPSV přijímá přihlášky od podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, vzdělávacích institucí, organizací zastupujících pracovníky a zaměstnavatele i firem poskytujících služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v neposlední řadě od nevládních organizací, které se otázkami BOZP zabývají.

Uzávěrka přihlášek k předložení projektů z České republiky je 31. července 2016. Vyhodnocení národního kola soutěže proběhne do 30. srpna 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů národního kola se uskuteční 19. října 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů celoevropské Ceny za správnou praxi proběhne v dubnu 2017 v Nizozemsku.

Přihlášky do soutěže přijímá:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení bezpečnosti práce, Národní informační centrum BOZP (Focal Point), Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2.

Kontaktní osoba:
Jana Hampeštová: tel. +420 221 922 539, e-mail: jana.hampestova@mpsv.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail