Souhrnná výroční zpráva o činnosti za rok 2021 – Vynikající úspěchy pro bezpečnější a zdravější pracovní prostředí

Během pandemie se agentura EU-OSHA (ve spolupráci se zúčastněnými stranami) snažila realizovat svůj ambiciózní pracovní program na rok 2021 a plnit své cíle v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celé Evropě.

Za přínos k řešení dopadu pandemie COVID-19 v oblasti BOZP se agentuře EU-OSHA dostalo širokého uznání ze strany její správní rady. Správní rada rovněž ocenila přínos agentury EU-OSHA k cílům strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s víceletým strategickým programem agentury.

Zpráva rovněž uvádí výsledky výzkumu agentury EU-OSHA v oblasti digitalizace práce, její příspěvek ke snižování výskytu muskuloskeletálních poruch a výsledky v rámci vypracovávání prognostických studií. K důležitým iniciativám v pracovním programu na rok 2021 patřil pokračující rozvoj nástrojů pro on-line interaktivní hodnocení rizik (Online interactive Risk Assessment, OiRA), návazné studie založené na údajích z průzkumu ESENER, kampaň Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž a příprava na průzkum věnovaný expozici karcinogenům v Evropě, jehož cílem je přispět k boji proti rakovině jako příčině úmrtí souvisejících s prací.

Klikněte na odkaz pro shrnutí a infografiku uvádějící klíčové ukazatele výkonnosti za rok 2021.

Podrobnější informace o zjištěních zprávy naleznete v úplném znění souhrnné výroční zprávy o činnosti za rok 2021.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail