Směrnice založené na zásadách nového nebo globálního přístupu, ve kterých se stanoví označení CE

V tabulce jsou uvedené seznamy evropských harmonizovaných norem publikovaných v Úředním věstníku EU, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob a jsou přiřazeny ke směrnicím založeným na zásadách nového nebo globálního přístupu.

Předmět směrnice Číslo směrnice Pozměněno
Doplněno
Úřední věstník EU * Evropské normy
**
+ ESM ****
Zavedení v ČR
Nařízení vlády č.
***
Jednoduché tlakové nádoby 2009/105/ES
nahrazuje
87/404/EHS
90/488/EHS L 264/10/2009
L 220/48/1987
OJC 229 z 25/8.2010
OJC 49 z 28.2.2009
20/2003 Sb.
Uvádění pyrotechnických výrobků na trh 2007/23/ES   L 154/1/2007 OJC 306 z 11.11.2010 208/2010 Sb.
Elektrická zařízení pro užívání v určených mezích napětí 2006/95/ES
nahrazuje
(73/23/EHS)
Viz. rozhodnutí 2009/490/ES L 374/10/2006
L 163/06/2009
OJC 256 z 31.8.2011
OJC 87 z 18.3.2011
17/2003 Sb.
Bezpečnost hraček 88/378/EHS
nahrazena (použití od 20.7.2011)

2009/48/ES
  L 187/01/1988
L 170/01/2009
OJC 307 z 19.10.2011
OJC 235 z 11.8.2011
19/2003 Sb.
Stavební výrobky 89/106/EHS 93/68/EHS
32003R1882
2006D0190
L 40/12/1989
L 220/01/1993
L 284/01/2003
L 66/47/2006
OJC 246 z 24.8.2011
OJC 344 z 17.12.2010
OJL 38/9 z 11.2.2010
OJL 38/11 z 11.2.2010
OJL 38/13 z 11.2.2010
OJL 38/17 z 11.2.2010
190/2002 Sb.
Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/ES
nahrazuje
89/336/EHS
92/31/EHS L 390/24/2005
L 139/19/1989
L 126/11/1992
OJC 288 z 30.9.2011
OJC 59 z 24.2.2011

 

616/2006 Sb.
nahrazuje
18/2003 Sb.
 
Osobní ochranné prostředky 89/686/EHS 93/95/EHS 96/58/ES L 399/18/1989
L 276/11/1993
L 236/44/1996
OJC 329 z 11.11.2011
OJC 205 z 9.7.2011
OJL 75 z 23.3.2010
OJL 69 z 19.3.2010

21/2003 Sb.
Váhy s neautomatickou činností 90/384/EHS   L 189/01/90 Summary list (OJC 153 z 4.6.1994)
326/2002 Sb.
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 90/385/EHS 93/42/EHS
2007/47/ES
L 189/17/1990
L 169/01/1993
L 247/21/2007
OJC 242/1 z 19.8.2011
OJC 143 z 13.5.2011/1
154/2004 Sb.
Spotřebiče plynných paliv 2009/142/ES
nahrazuje
90/396/EHS
  L 196/15/1990 OJC 349 z 22.12.2010
OJC 118/1 z 6.5.2010
22/2003 Sb.
Teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva 92/42/EHS 2004/8/ES
2005/32/ES
2008/28/ES
L 167/17/1992
L 052/50/2004
L 191/29/2005
L 081/48/2008

--

25/2003 Sb.
Směrnice o označení CE
POZMĚŇUJÍCÍ VÝŠE UVEDENÉ SMĚRNICE
OD ČÍSLA 87/404/EHS
93/68/EHS L 220/01/1993

--

291/2000 Sb.
Výbušniny pro civilní použití 93/15/EHS   L 121/20/1993 OJC 221 z 14.9.2006
(OJC 219 z 7.9.2005)
358/2001 Sb.
Zdravotnické prostředky 93/42/EHS 98/79/ES
2000/70/ES
2001/104/ES
2005/50/ES
2007/47/ES
L 169/01/1993
L 331/01/1998
L 313/22/2000
L 06/01/2002
L 210/41/2005
L 247/21/2007
OJC 242/8 z 19.8.2011
OJC 143 z 13.5.2011/7
336/2004 Sb.
Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 94/9/ES   L 100/01/1994 OJC 338 z 18.11.2011

 

OJC 36 ze
4.2.2011


23/2003 Sb.
Rekreační plavidla 94/25/ES
2003/44/ES
L 164/15/1994
L 214/18/2003
OJC 1 z 4.1.2012
OJC 62 z 26.2.2011
174/2005 Sb.
Výtahy 95/16/ES 2006/42/ES L 213/01/1995
L 157/01/2006
OJC 77 z 17.3.2011
OJC 52 z 2.3.2010
27/2003 Sb.
Tlaková zařízení 97/23/ES 2009/111/ES
2009/140/ES
L 181/01/1997
L 040/33/2009
L 048/13/2009
OJC 266 z 9.9.2011
OJC 309/66 z 18.12.2009
26/2003 Sb.
Strojní zařízení 2006/42/ES
nahrazuje
(29.12.2009)
98/37/ES

2009/127/ES

98/79/ES 2006/731/ES
2006/732/ES
2006/733/ES

L 157/01/2006
L 310/29/2009

L 207/01/1998
L 331/01/1998
L 299/26/2006
L 299/29/2006
L 299/30/2006

O: OJC369 z 17.12.2011
OJC 338/1 z 18.11.2011
OJC 214 z 20.7.2011
176/2008 Sb.
nahrazuje
24/2003 Sb.
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 98/79/ES 2002/364/ES
2009/886/ES
L 331/01/1998
L 131/17/2002
L 318/25/2009
OJC 242 z 19.8.2011
OJC 185 z 25.6.2011
453/2004 Sb.
Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení 1999/05/ES Viz. rozhodnutí 2009/490/ES L 91/10/1999 OJC 277 z 21.9.2011
OJC 168 z 8.6.2011
426/2000 Sb.
Lanové dráhy pro dopravu osob 2000/9/ES   L 106/21/2000 OJC 51 z 4.3.2009
OJC 271 z 14.11.2007
70/2002 Sb.
Měřící přístroje 2004/22/ES 2009/137/ES L 135/01/2004
L 294/07/2009
OJC 292 z 5.10.2011
OJC 33 z 2.2.2011/13
464/2005 Sb.
novel.
246/2010 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail