Průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Můžete mi jako zaměstnavateli sdělit nějaké informace k průkazu strojníka?

Z pohledu Státního úřadu inspekce práce je nutné, aby obsluha stavebního stroje byla osoba odborně způsobilá, tzn., aby měla odborné předpoklady a splňovala požadavky pro výkon práce. Zaměstnavatel tak zajistí, aby odborná způsobilost obsluh stavebních strojů byla získána v souladu s ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody (dále jen norma). Norma tak poskytuje základ pro obsah a metody použité pro výcvik obsluhy strojů pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče, který norma udává, je vhodným způsobem k výcviku řidičů pro stroje pro zemní práce.

V České republice je průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů (průkaz strojníka) podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, jedním z možných dokladů o odborné způsobilosti dané obsluhy stavebního stroje.

Zaměstnavatel je dále dle ust. § 103 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné, povinen stanovit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajistit obsluze seznámení s návodem výrobce konkrétního stavebního stroje, obsluhu zaučit a zacvičit v ovládání konkrétního stavebního stroje. Toto může zaměstnavatel provést sám anebo prostřednictvím osoby určené výrobcem stroje nebo dodavatelem daného stroje.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že je třeba dokladovat potřebné znalosti k výkonu daných pracovních činností a znalost právních předpisů platných v České republice.

Komentáře

průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů

03.06.2023 - 15:39 Zbyněk Jančík
no konečně rozumný názor - a ne jako Vysoká zemědělská škola v Praze, kde uznávají jen vyhlášku a jejich průkazy. K obsluze jakéhokoli stroje není potřeba průkaz, ale teoretické školení a praktický zácvik nové obsluhy nebo přeškolení na jiný typ už zaškolené osoby, a vystavení písemného dokladu, ve kterém se uvedou všechny skutečnosti, týkající se zaškolení včetně podpisu školitele a školené osoby spolu s výsledkem přezkoušení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail