Slovenští pracovníci a BOZP v české firmě

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Česká společnost (bez zaměstnanců) bude mít nasmlouvané zaměstnance ze slovenské společnosti na celoroční práce ve svém středisku. Při těchto činnostech budou zaměstnanci používat manipulační vozík, svářet, obsluhovat vyhrazená technická zařízení atd. Jak je to z hlediska povinností BOZP? Je uznávané proškolení svářečů, obsluh manipulačních vozíků apod. na Slovensku i u nás? A je to stejné také se zaškolením zaměstnanců, lékařskými prohlídkami, vybavením OOPP, plněním českých předpisů apod.?

Výkon práce v České republice se musí řídit českými předpisy bez ohledu na národnost zaměstnanců. I pro zahraničního zaměstnavatele platí, že pokud je práce vykonávána na našem území, řídí se našimi předpisy. Proto lékařské prohlídky, prevence rizik, poskytování OOPP, evidence úrazů a další a další se musí řídit českým zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Jedná se o českého zaměstnavatele a ten se musí řídit českými předpisy.

Pokud se týká uznávání kvalifikace, musí se dotyční zaměstnanci obrátit na MŠMT, aby jim uznalo příslušnou kvalifikaci. Uznávání kvalifikací se nyní běžně děje mezi členskými státy EU, EHP a Švýcarskem. Na kontaktním místě (MŠMT - odbor dalšího vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, e-mail: qualifications@msmt.cz) dotyčným poradí, co musí předložit, aby jim kvalifikaci získanou v SR uznali pro ČR.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail