Slavnostní předání ocenění „Bezpečný podnik“ a „Správná praxe"

Zdroj: 
Dne 23. října 2007 proběhlo slavnostní předání ocenění „Bezpečný podnik“ a „Správná praxe“ v Kaiserštejnském paláci v Praze. Tato ocenění předali zástupcům úspěšných podniků místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a generální inspektor Rudolf Hahn ze Státní inspekce práce.

Dne 23. října 2007 proběhlo slavnostní předání ocenění „Bezpečný podnik“ a „Správná praxe“ v Kaiserštejnském paláci v Praze. Tato ocenění předali zástupcům úspěšných podniků místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a generální inspektor Rudolf Hahn ze Státní inspekce práce.

Program „Bezpečný podnik“

Program „Bezpečný podnik“ byl oficiálně vyhlášen ministrem práce a sociálních věcí v prosinci r. 1996. Účast na programu je dobrovolná a je tudíž plně v kompetenci managementu firmy, zda se rozhodne pro systém řízení BOZP realizovaný ve shodě s tímto programem nebo zda použije při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců jiný postup. Program „Bezpečný podnik“ je sice náročnější záležitostí nežli jiné systémy řízení zaměřené na oblast BOZP, což nepochybně výrazně ovlivňuje rozhodování managementu firem, zda pokračovat nebo ukončit svoji účast na tomto programu, na druhé straně ale nabízí firmám komplexnější řešení této problematiky, a to i ve vztahu k ochraně životního prostředí a požárního zabezpečení. Navíc je firmám poskytováno bezplatné poradenství při plnění požadavků programu ze strany oblastních inspektorátů práce. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce tak programem „Bezpečný podnik“ a pomocí poskytovanou firmám při jeho plnění realizují jeden z úkolů Národní politiky BOZP, kterým je vytváření podmínek
pro širší uplatňování systému řízení BOZP v rámci řízení firem.

Pro předávání certifikátu „Bezpečný podnik“ organizacím jsou stanoveny dva termíny v roce. Vedoucí představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí, které plně podporuje realizaci tohoto programu ve firmách, a Státního úřadu inspekce práce, garanta programu, vysoce oceňují přístup managementu firem, který postupuje v souladu se zásadami programu „Bezpečný podnik“ a tyto zásady prosazuje také u svých subdodavatelů. Zároveň vyjádřili své  řesvědčení, že ke zvýšení celkové úrovně bezpečnosti práce je zapotřebí, aby se do tohoto
projektu zapojovalo stále více firem, a to zejména firem s výraznými pracovními riziky, jejichž podcenění je častou příčinou vzniku pracovních úrazů a nemocnosti, způsobujících značné ekonomické ztráty nejen dané firmě, ale celé společnosti.

Společnosti, které úspěšně splnily podmínky programu:

  • ČEZ, a. s.
  • SYNER, s. r. o.
  • MORAVASTAV Kroměříž, s. r. o.

Program „Správná praxe“ - Evropský týden BOZP 2007 končí

V letošním roce se uskutečnil již osmý ročník kampaně Evropský týden BOZP, která je organizována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kampaň se koná ve všech členských státech Evropské unie a kandidátských zemích. Hlavním organizátorem kampaně v České republice je jako již tradičně Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
Tématem letošního ročníku se sloganem „Posviťme si na břemena!“ byla manipulace s břemeny. Důvodem pro výběr tohoto tématu byl fakt, že muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nejběžnějším zdravotním problémem souvisejícím s prací v Evropě (dle zjištění v 27 členských státech EU trpí celkem 25 % pracovníků bolestmi zad a 23 % bolestmi svalů). Cílem kampaně byla snaha o podporu přístupu integrovaného řízení k řešení prevence MSD a udržení,
rehabilitace a opětovné začlenění pracovníků, kteří již MSD trpí.

V rámci kampaně v České republice byla vydána řada propagačních a informačních materiálů o této problematice a také se uskutečnily 4 semináře. Celkem se jich zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti.

Stejně jako v minulých letech se i v roce 2007 uskutečnila soutěž „program Správná praxe“. Záměrem soutěže je předvést opatření prováděná v praxi (nikoli však teoretická nebo hypotetická řešení) zaměřená na účinné řízení bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, preventivních opatření ke snížení výskytu MSD a na podporu osob, které MSD trpí.

Výběrová komise na tripartitní bázi vyhodnotila zaslané projekty a dva nejlepší z nich pak doporučila k nominaci do evropského kola soutěže.

Výsledky národního kola programu Správná praxe:

  • 1. místo: Alcoa Fujikura Czech s.r.o.
  • 2. místo: Saint-Gobain Orsil s.r.o.

Další účastníci:

  • Visteon - Autopal, s.r.o.
  • IMG Bohemia, s.r.o.
  • Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Pelhřimov

Vítězný projekt firmy Alcoa Fujikura Czech s.r.o. je zaměřen na komplexní řešení problematiky ergonomie. V podniku je určen samostatný pracovník, který je odpovědný za koordinaci řešení ergonomických otázek, pomoc při předcházení nemocí z povolání a spolupráci se závodní lékařkou a externím odborníkem. Zároveň provádí terénní šetření ve výrobě, zajišťuje spolupráci ergonomických týmů a komunikaci problematiky s vedením společnosti.

Nejlepší dva projekty národního kola byly nominovány k účasti v mezinárodním kole, které se uskuteční v příštím roce v Bilbau, sídle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V Bilbau se 26. února 2008 uskuteční výsledky programu Správná praxe a slavnostní ukončení celé kampaně na celoevropské úrovni. Součástí této akce je výstava nejlepších aktivit v jednotlivých státech v rámci kampaně.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail