Školení pro přepravu nebezpečných látek v podlimitním množství

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Potřebuji převézt podlimitní množství nebezpečné látky. Jak jsem pochopil, potřebuji školení. Potřebuji být proškolen i v případě, že jsem absolvent vysoké školy chemického oboru, nebo jsem tímto „proškolen“ automaticky? (Mám Ph.D. z oboru Analytická chemie z Masarykovy univerzity).

Silniční přeprava nebezpečných věcí je uskutečňována na základě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která stanovuje povinnosti všech účastníků přepravy. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2019 a 2020 - ADR 2019 je uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv, a to v částce 17 pod číslem 23/2019 (dále jen ADR).

V některých případech je možné při přepravě nebezpečných věcí využít tzv. přepravu v podlimitním množství, kdy jsou použita pouze určitá ustanovení ADR. Přeprava v podlimitním množství je řešena v oddíle 1.1.3.6 ADR s názvem Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou.

O školení všech osob, kromě řidičů majících osvědčení podle oddílu 8.2.1, podílejících se na silniční přepravě nebezpečných věcí, se hovoří v kapitole 1.3 a oddílu 8.2.3 ADR. Osoby, jejichž pracovní povinnosti se týkají silniční přepravy nebezpečných věcí, musí být podle kapitoly 1.3 vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Tento požadavek se vztahuje na osoby, jako jsou zaměstnanci silničních dopravců nebo odesilatelů, personál provádějící nakládku nebo vykládku nebezpečných věcí, personál zasilatelů nebo nakládců a řidiči vozidel, kromě řidičů majících osvědčení podle odstavce 8.2.1, podílející se na silniční přepravě nebezpečných věcí.

Osoby podílející se na silniční přepravě nebezpečných věcí musí být tedy vyškoleny v rozsahu své odpovědnosti a pracovní náplně a v souladu s požadavky kapitoly 1.3 ADR. Školení má zajistit, aby daná osoba obdržela všechny požadované informace. I v případné technického vzdělání příslušného oboru zde mohou být oblasti, které by případně nebyly v rámci tohoto vzdělání pokryty. V ADR se neuvádí, že některé osoby s příslušným vzděláním by byly z tohoto školení vyjmuty.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail