Školení pro práci ve výškách - praktické zkušenosti

Školení a opatření při přípravě zaměstnanců pro práci ve výškách. Z kuchyně odborníků BOZP vedoucího mobilního operátora Eurotel.

Práce ve výškách klade  velké nároky na znalosti těch pracovníků, kteří ji mají vykonávat. Pokud specialista BOZP zhodnotí rizika vznikající při neodborné manipulaci s OOPP pro práci ve výškách, zjistí, že jedině perfektní praktické a teoretické znalosti zaměstnanců mohou zaručit eliminaci těchto rizik.

„V  rámci vlastního odborného dozoru je dobré se zaměřit nejdříve  na revizi samotného výukového procesu,“ tvrdí bezpečnostní odborník Eurotelu Ladislav Kritzbauch.  To umožní firmě vyhnout se typickým chybám, které při školeních vznikají a ve svých důsledcích mohou vést k závažným úrazům. Mezi ně patří zejména:

  • nedostatečné zapojení školených zaměstnanců při praktické výuce,
  • nedostatečný časový fond praktické a teoretické výuky,
  • nedostatečně používané didaktické výukové pomůcky.

Školení – dva kvalifikační stupně

Školení zaměstnanců pracujících ve výškách zavedla firma Eurotel dvoudenní, internátní. Jsou při něm stanoveny dva kvalifikační stupně. První stupeň je pro zaměstnance pracující ve výškách s OOPP pro základní přístupy na lokality bez znalostí a použití průmyslového lezectví (týká se zejména pracovníků , kteří mají na starosti údržbu základnových stanic, tzn. pouze diagnostikují problémy z méně nebezpečných míst, náročné výstupy absolvují maximálně několikrát ročně). Druhý stupeň je kvalifikace průmyslového lezectví s použitím prvků lezectví (vytváření nestandardní výstupové a sestupové trasy  pomocí lana a k tomu příslušných OOPP – jedná se o servisní techniky, kteří opravují poruchy na základnových stanicích v libovolných výškách).

„Ačkoliv druhá kvalifikační skupina se věnuje náročnějšímu průmyslovému lezectví, daleko rizikovější je vlastně skupina první, tedy zaměstnanci, kteří mají zvládat práci s OOPP pro základní výstupy na jednotlivé lokality, kde jsou umístěny naše stanice. Jedná se totiž o pracovníky, co se nedostávají do rizikových výšek tak často a čím méně mají cviku, tím větší nebezpečí hrozí, že použití OOPP  a samotný výstup podcení,“ tvrdí Ladislav Kritzbauch. Právě proto je podle něj nutné zaměřit se ve školeních více na skupiny zaměstnanců, které se s rizikovými výstupy  vyžadujícími OOPP setkávají jenom sporadicky,  než na zaměstnance, pro které je průmyslové lezení denním chlebem. „Samozřejmě, že ani druhou skupinu nemůžeme při školení podcenit, ale ze zkušeností je vidět, že zaměstnanec, který je každý den v rizikových výškách, si dobře uvědomuje ohrožení svého života a je v používání OOPP daleko pečlivější,“ dodává.

Teoretická část školení

Úvodní část školení zaměstnanců je standardně teoretická a zahajuje ji instruktážní video. To je natáčeno každý rok v lokalitách již dříve Eurotelem upravovaných s ukázkami řešení různých druhů zajištění při práci ve výškách. Náměty na video navrhují často účastníci školení, současně jsou zajištěna i výuková videa od dodavatelů OOPP. „Videoinstruktáže se nám jednoznačně osvědčily. Navazují na vnitřní bezpečnostní ustanovení  a ukazují vždy na reálných příkladech našich lokalit  několik způsobů, jak lze zajistit bezpečný výstup,“ doplňuje bezpečnostní pracovník Eurotelu. Videa jsou komentována instruktorem, libovolně dlouho o nich zaměstnanci diskutují a někdy i sami navrhují úpravy základových stanic vycházející z jejich zkušeností.

Při  teoretické výuce jsou názorně předváděny a používány všechny OOPP, kterými jsou zaměstnanci vybaveni. „Zároveň  první den teoretické výuky zajišťujeme revize přidělených OOPP, takže je  zaměstnanci druhý den  před nástupem na praktickou výuku  mají revidované,“ říká Kritzbauch.

V rámci teoretické části školení je ověřena také platnost zdravotní způsobilosti zaměstnanců pro práce ve výškách.

kritzbauch1 
obr. 1  Do teoretické výuky první den je zařazeno také praktické školení první pomoci. (foto:Eurotel)

Praktická část školení

V těsné blízkosti výukového centra jsou výcvikové polygony na kterých je prováděna náročná praktická výuka pro oba stupně zmíněné kvalifikace.

kritzbauch1 
obr. 2  Praktické školení na výcvikovém polygonu. (foto:Eurotel)

kritzbauch1 
obr. 3  Lezení po základnových stanicích je i přes vysokou míru zajištění bezpečnostními prvky rizikovou prací. (foto:Eurotel)

V této části školení musí každý účastník prokázat praktické znalosti při vázání uzlů i používání všech OOPP, které má přiděleny, a to včetně způsobilosti pracovat ve výšce za dozoru profesionála. „Při těchto zkouškách v novém úvodním kurzu několik zaměstnanců z odbornosti pro práce ve výškách neuspělo – nebyli psychicky schopni absolvovat výškový výstup na stožár a odbornost jim nebyla přiznána,“ dokládá přísná kritéria školení Kritzbauch.

Školení ne „pouze pro papír“

Podle bezpečnostních techniků Eurotelu má školení význam především pro přímou komunikaci mezi zaměstnanci, lektory, dodavateli OOPP a specialistou BOZP.  „Na školeních máme šanci se dozvědět o stavu základnových stanic a řešení nestandardních situací na nich přímo od zaměstnanců,“ potvrzuje Kritzbauch.

Právě díky dvoudenním instruktážím  byl Eurotelem na základě připomínek zaměstnanců např. vytvořem systém sledování techniků, kteří vyrážejí pracovat v nebezpečných výškách na základových stanicích.  Dispečer z dohledového centra je ve spojení s technikem, který oznámí začátek práce a při nedodržení stanoveného časového limitu, kdy se má tento pracovník znovu ozvat, vyvolá dispečer poplac a záchrannou akci.  „Na základě diskuzí během školení také  náš provozní pracovník s údržby základnových stanic zkonstruoval elektronický detekční systém signalizující krádeže lišt söll. Ty zajišťují pracovníky při lezení do velkých výšek, jsou z cenných kovů a často se ´ztrácely´,“ dodává Ladislav Kritzbauch.

Pravidelné důkladné školení má podle něj vliv na výrazný vzestup praktických dovedností i u těch zaměstnanců, kteří OOPP pro práci ve výškách nepoužívají pravidelně. Patrný je také posun motivace školených zaměstnanců k dodržování bezpečnostních zásad při práci ve výškách. „Školit jen pro papír se nám prostě nevyplácí,“ říká závěrem.

Zpracoval David Mareček, redakce BOZPinfo.cz a Ladislav Kritzbauch, Eurotel

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail