Skladové objekty

Zdroj: 

Recenze na knihu: Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů

Při skladovém provozu dochází k celé řadě nežádoucích událostí, mezi něž patří poměrně často i ohrožování života a zdraví, požáry či vážné havárie, které mohou mít vedle celospolečenských ztrát a pro zaměstnavatele ekonomicky negativních dopadů dokonce až trestněprávní důsledky. Kniha proto informuje a radí, jak možná rizika eliminovat, nebo alespoň omezit. V publikaci nalezneme kapitoly o skladování specifických materiálů, jako jsou chemické látky, radioaktivní materiál, výbušniny a pyrotechnické výrobky, hnojiva, pesticidy, zkapalněné uhlovodíkové plyny a další. Čtenář si díky komplexnosti, s jakou byl text knihy zpracován, může utvořit ucelený pohled nejen na oblast skladování, ale i na problematiku úrazovosti, požárů, ekonomických ztrát apod. Vedle citace bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů publikace obsahuje rovněž nutné výklady některých ustanovení. Součástí knihy jsou i přehledy úrazovosti a požárů vykazovaných při skladování a jejich rozbor. Autoři si kladli za cíl srozumitelnou formou zprostředkovat obsah českých i mezinárodních norem upravujících jednotlivé aspekty problematiky skladování. Předností publikace je, že všechny uváděné teoretické zásady a pokyny jsou pro lepší propojení s praxí dokumentovány na desítkách nákresů, plánků, grafů a zejména fotografií z jejich reálného uplatnění v praxi. Garancí kvality publikace je zkušený autorský tým v čele s Ing. Antonínem Dušátkem, dlouholetým pracovníkem Státního úřadu inspekce práce, kde spoluzodpovídal za rezort hutnictví a strojírenství a odborně zaštiťoval oblast manipulace s materiálem a skladování, o níž publikoval celou řadu článků v odborném tisku. Mezi autory nechybí přední odborníci ze Státního zdravotního ústavu v Praze, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Státního ústavu radiční ochrany, Státní báňské správy, Ministerstva zemědělství a další. (Anotace převzata z www.anag.cz).

Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 1. vyd. Praha : ANAG, 2012. 416 s. ISBN 978-80-7263-756-0.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail