Setkání držitelů titulu "Bezpečný podnik" v Plzni

Tak, jak je na Oblastním inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni (dále „OIP“) tradicí, proběhl jedno březnové úterý tohoto roku již 7. ročník setkání držitelů titulu "Bezpečný podnik" se zástupci OIP a novými zájemci o získání tohoto titulu.

Letošní setkání proběhlo pod záštitou společnosti Vodárny Plzeň, a. s, v prostorách čističky odpadních vod v Plzni (ČOV). Setkání se zúčastnili včetně zástupců OIP Ing. Jarmily Hrubé a Jiřího Vacka, zástupci společností Škoda Machine Tool, a. s., Plzeňská Teplárenská, a. s., Hollandia, a. s., HF-Czechforge, s. r. o., Hexion Specialty Chemicals, a. s., a Drůbežářské závody Klatovy, a. s., kteří jsou držiteli titulu na území působnosti OIP. Jako další byly pozvány i společnosti z řady nových zájemců, z nichž se zúčastnily společnosti Kdynium, a. s., Lasselsberger, s. r. o., a Sedra, s. r. o.

Úvodem setkání vystoupili zástupci OIP, kteří informovali o významu a přínosu programu a o průběhu programu „Bezpečný podnik“ v rámci působnosti OIP. Jako další následovalo představení jednotlivých kandidátů a nositelů titulu „Bezpečný podnik“, které provedla Ing. Jarmila Hrubá. Jménem hostitelské společnosti Vodárny Plzeň, a. s., vystoupil technický ředitel Ing. Ludvík Nesnídal, který všechny přítomné přivítal a seznámil se společností. Paní Radka Fraňková, technik BOZP a PO, seznámila přítomné s postupem tvorby systému řízení BOZP v rámci programu „Bezpečný podnik“ a s jeho funkčností po obdržení titulu.

Po oficiální části setkání následovala exkurze v provozu ČOV, při které účastníci získali mnoho zajímavých informací a poznatků z práce v oblasti čištění vod a seznámili se s procesy při zajišťování čištění odpadních vod. Během této prezentace vyslechli přítomní mnoho užitečného a podnětného pro jejich další práci při zavádění a zdokonalování systému řízení BOZP v rámci programu „Bezpečný podnik“, v oblastech přibližujících se činnosti společnosti Vodárny Plzeň, a. s.

Po skončení prohlídky provozů ČOV se všichni přítomní přesunuli zpět do zasedací místnosti, kde proběhla mezi jednotlivými účastníky a zástupci OIP diskuze, v průběhu které si všichni navzájem vyměnili zkušenosti a poznatky při zavádění programu „Bezpečný podnik“. Toto již tradiční pracovní setkání opět potvrdilo, že osobní poznání firem a předávání zkušeností je vysoce efektivní a osvědčená forma rozvoje programu "Bezpečný podnik".


Bezp. podnikBezp. podnik

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail