Setkání držitelů osvědčení Bezpečný podnik na Vysočině

Na území kraje Vysočina je v současné době jedenáct držitelů osvědčení "Bezpečný podnik". Tyto podniky ocenění i opětovně obhajují. Aby udržení a prohlubování systému bezpečnosti bylo snazší zejména pro podniky, které toto ocenění získaly poprvé, vznikl impulz k setkávání bezpečnostních techniků a zástupců "bezpečných podniků".

Tato setkání si předsevzala za úkol představit hostitelskou organizaci, seznámit se se způsoby řízení bezpečnosti práce (dále „BP“) a se zajímavostmi, které by mohly zaujmout i ostatní.

Koncem května letošního roku žezlo setkání převzal BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava, významný zaměstnavatel kraje Vysočina vyrábějící komponenty do dieselových motorů automobilů.

 

Oficiálního zahájení se ujala Ing. Zdena Stuhlová, vedoucí oddělení BP hostitelské organizace, která zúčastněné na půdě BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava, přivítala a seznámila s programem a požádala vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Ing. Jiřího Pelikána o několik úvodních slov. Ten zhodnotil program „Bezpečný podnik“ a vyjádřil podporu v dalším zlepšování a rozvíjení systému. Vedoucí kanceláře OIP Jihlava Ing. Jiří Semerád poděkoval všem zástupcům držitelů titulu „Bezpečný podnik“ za úsilí, které věnují prosazování a zkvalitňování péče o BP. Následovala prohlídka hlavních provozů společnosti a po návratu byly prezentovány zkušenosti podniku, který pošesté obhájil titul „Bezpečný podnik“.

 

Veliký zájem všech zúčastněných sklidila informace pana Roberta Jarkovského o programu „Skoronehody“, který proběhl v uplynulém roce. Tento program měl poukázat na příčiny nežádoucích stavů a motivovat zaměstnance k preventivním opatřením. Každý se měl na svém pracovišti zamyslet nad tím, co ohrožuje jeho zdraví a bezpečnost, a na toto nebezpečí upozornit. V rámci organizace byly tyto podněty vyhodnocovány a na jejich základě byla přijata opatření.

 

Za rok se sešlo 328 podnětů. Ze všech přijatých podnětů byl každý měsíc vylosován a věcnou cenou odměněn jeden návrh a na konci roku byl ze všech podaných podnětů (skoronehod) vylosován jeden, jehož podatel byl odměněn hlavní cenou.

 

Snad jediným nedostatkem tohoto programu je to, že bez věcné motivace se v letošním roce snížil počet podnětů, ale na druhou stranu podnítil široký zájem zaměstnanců o tuto oblast. Takto to hodnotili všichni zúčastnění a shodli se na tom, že tento nápad se dá realizovat i v jejich organizaci.

 

V rámci prohlídky závodu byla navštívena i vlastní jednotka hasičů. Všichni účastníci obdivovali vybavení hasičů, nejen pro zdolávání požáru, ale i pro poskytnutí rychlé zdravotní pomoci. Jednotka je také vybavena i na likvidaci dalších havárií. Největší počet výjezdů má jednotka k likvidaci úniku kapalin ze strojních zařízení.

 

Při prohlídce pro nás byla připravena i ukázka zdolávání požáru. Pro výcvik vlastních zaměstnanců hasiči využívají „trenažér“ (plynový hořák napojený na propan-butanovou soupravu s příslušenstvím), kde se dá vyzkoušet použití ručních hasicích přístrojů. Zaměstnanci si mohou vyzkoušet téměř reálnou situaci zdolávání požáru a zakusit si pocit v blízkosti plamenů, ale i účinnost ručních hasicích přístrojů. Z úst zúčastněných zaznělo postesknutí, že obdobný „trenažér“ nikdo na našem trhu neviděl.

 

Při odchodu účastníků v pozdních odpoledních hodinách se všichni bezezbytku shodli na tom, že si ze setkání odnášejí nové poznatky a projevili zájem účastnit se dalšího setkání v některém z dalších „Bezpečných podniků“ v kraji Vysočina.

 

Setkání BP na Vysočině

 

Setkání BP na Vysočině

 

Dvě ilustrační fotografie dokumentují realizaci programu „Skoronehody“ a ukázku zdolávání požáru v areálu firmy BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail